6. december 2023

Hjemmeværnet i Hadsten er i fremdrift

Da ByensNyt torsdag aften var forbi Hjemmeværnskompagni Favrskov på Bavneallé i Hadsten var det et besøg hos en enhed der boblede af optimisme.

Det var en glad kompagnichef Kurt Kristensen, der sammen med sin næstkommanderende Michael Aagaard tog imod ByensNyt udsendte. “Vi har fået over 20 nye mand siden 2018” fortæller han. “Flere af dem har aftjent værnepligt og har lyst til at komme ind og genoptage deres færdigheder og gøre en forskel og enkelte har endog erfaring fra international tjeneste. Vi har naturligvis også nogle imellem, for hvem de soldatermæssige færdigheder er noget helt nyt. For os at se, er det en styrke, at vi både har en kerne af erfarne folk, der har været i hjemmeværnet i en årrække, hjemsendte værnepligtige med frisk erfaring og så helt nye og soldater af begge køn og med stor aldersspredning, det skaber en god mangfoldighed.”

Kompagnichef Kurt Kristensen fortæller

Og de to ledere har selv lang erfaring. Kurt Kristensen har været i Hjemmeværnet i 48 år og Michael Aagaard har været der i 18 og er sideløbende med sit virke i hjemmeværnet også ansat som befalingsmand i Forsvarets Materieltjeneste.

Kurt Kristensen og Michael Aagaard gav en spændende inføring i Hjemmeværnskompagni Favrskovs opgaver inden de to ledere tog med ByensNyts udsendte ud til en gruppe ved Lynghøjen, der gennemførte grundlæggende træning i kamp fra stilling og stillingsskifte for 4 nyere soldater.

Kompagniet er et bevogtningskompagni, der består af 1. deling, med 17 primært yngre, aktive soldater, der er under træning 1-2 gange om måneden. 2. deling er en bevogtningsdeling på 38 mand fordelt i 4 grupper. For at indgå i delingen skal de have min 24 timers aktiv tjeneste bag sig. 3. deling er en mere erfaren bevogtningsdeling, hvoraf 12 af soldaterne er certificerede i bevogtning.

Næstkommanderende Michael Aagaard ved kortet.

Kompagniet har også en politihjemmeværnsgruppe, som dog mangler 5-6 mand i at være intakt. “Hvis der er nogle der kunne tænke sig at blive en del af den gruppe eller i det hele taget, kunne tænke sig at blive hjemmeværnssoldat, hører vi meget gerne fra dem”, fastslår Kurt Kristensen og Michael Aagaard.

Endelig indgår der også en kommandodeling i kompagniet. Delingen ledes af den erfarne delingsfører Jan Illum Nielsen, fra Randers, der har været i Hjemmeværnet siden 1973. Her sidder 31 af enhedens mest erfarne folk og arbejder med signaltjeneste, elektronisk kommunikation og kortførelse. Enheden har netop implementeret Sitaware, som er et topmoderne digitalt IT-føringssystem, der skal understøtte enhedens føring, stabsarbejde og kommunikation og det har været meget spændende fortæller Jan Illum. “De folk der er her i delingen, har typisk været en del år i felten og foretrækker nu at blive stimuleret og udfordret med andre opgaver” fortæller han.

Kommandodelingen sad i undervisningslokalet i de gode faciliteter på Bavne Allé ved ByensNyts besøg og blev trænet i signaltjeneste.

Kommandodelingen modtager undervisning i signaltjeneste.

For et par uger siden søgte kompagniet på Facebook om noget ekstra terræn til indøvelse af deres færdigheder og det resulterede i en enkelt henvendelse men kompagniet hører meget gerne om, hvis der er flere der vil stille terræn til rådighed for kompagniets træning. “Meget gerne med nogle levende hegn og lidt skov eller lignede, det vil vi være rigtig glade for”, siger Michael Aagaard.

Følg med i morgen og se hvordan det gik, da ByensNyt tog ud i terrænet for at møde soldater fra 1. deling der indøvede kamp fra stilling. Glæd dig også til en lille videosnas.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler