16. august 2022

Kim og Torben fra Hadsten er begge nye i Hjemmeværnet.

ByensNyt var med Hjemmeværnskompagni Favrskov i terrænet ved Lynghøjen ved Selling, da 4 soldater denne aften skulle trænes i kamp fra stilling.

Solen stod højt på himlen og temperaturen nærmede sig de 24 grader da de fire engagerede hjemmeværnssoldater trænede deres færdigheder. Den rutinerede oversergent SamMalakha, der er tidligere befalingsmand ved Dragonregimentet er delingsfører for 1. deling og var i terrænet i fuld gang med sin grundlæggende undervisning i kamp fra stilling. Han bor i Trige, har været i kompagniet i 6 måneder og tager gerne til Hadsten for at dele ud af sine erfaringer.

Straks efter oversergentens kyndige undervisning blev der ladt løse patroner op i geværerne og soldaterne trak gennem terrænet til en skovkant, hvor de skulle gøre klar til at indtage skydestilling. Under kommando af oversergenten afgav soldaterne (løse) skud mod en kollega, der bevægede sig rundt på marken foran dem. (klik på linket og se en lille video) Soldaterne indøvede herefter stillingsskifte til en ny position. (klik på linket og se en lille video)

1. deling i færd med at indtage en stilling i skovkanten.

Kim, 33 år og Torben, 50 år fra Hadsten er begge nye i delingen, men de kommer med vidt forskellige forudsætninger. Kim har ikke aftjent værnepligt og har nok fortrudt det lidt og så derfor hjemmeværnet som en god mulighed for at lære noget og han glæder sig til en større øvelse i august.

Torben derimod aftjente sin værnepligt i 90’erne og var siden udsendt med FN til Kroatien og har savnet livet i felten, samværet og han så hjemmeværnet som en god mulighed for at opretholde sine færdigheder. Sammen med Jonas på 38 fra Randers og med hjælp fra den erfarne Henrik på 63 fra Hinnerup, der har været soldat i mange år og tidligere udsendt til Cypern fik de denne aften en god indføring i hjemmeværns-kompagniets grundlægende færdigheder.

Inden ByensNyt forlod kompagniet var det igen tid til en kort snak med kompagnichef Kurt Kristensen og næstkommanderende Michael Aagaard i lokalerne på Bavne allé.

“Det har været en fornøjelse at være med til den udvikling som kompagniet har oplevet gennem de seneste par år” fortæller de. “Da vi blev bedt om at overtage kompagniet var vi 58 mand og nu er vi over 80 og vi er i dag et meget aktiv kompagni, med nogle engagerede frivillige soldater. Og vi kan sagtens bruge flere. Hvis vi den kommende tid kan fortsætte udviklingen og få 20 mand mere, så vil vi kunne opfylde alle vores forpligtelser i forhold til vores operationelle opgave, så det skal klart være vores mål” slutter den ambitiøse kompagniledelse.

Kompagniet arbejder med et årshjul, som i sagens natur blev slået i stykker af Corona, men mu hvor tjenesten er genoptaget og de frivillige igen er mødt op i stort tal kan enheden se frem til en stor øvelse i Finderup øvelsesterræn i slutningen af august.

Hvis du kunne tænke dig at blive hjemmeværnssoldat i Hadsten kan du kontakte enheden på telefonnummer: 7244 0042 og har du Facebook kan du se mere om kompagniets aktiviteter her. Du kan også finde Hjemmeværnskompagni Favrskov på Hjemmeværnets hjemmeside her.

Du er meget velkommen, hvad enten du som Kim ingen soldatermæssige forudsætninger har i forvejen eller du som Torben har lyst til at få dine færdigheder genoptrænet. Kompagniets sammenhold og tydelige parathed til at varetage deres operationelle opgave lyser ud af dem.

Hjemmeværnet er en del af det militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver. Hjemmeværnet støtter desuden Danmarks civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.Hærhjemmeværnskompagni Favrskov dækker hele Favrskov kommune.

Fik du læst den første artikel om Hjemmeværnskompagni Favrskov?

Den finder du her: https://byensnyt.dk/8370/byens-puls/ildsjaele/hjemmevaernet-i-hadsten-er-i-fremdrift/

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler