8. december 2023

Sløjfevennerne

Ildsjæle i 8370 handler om dem, der gør det en ekstra indsats for, at gøre det attraktivt at bo i 8370. Det er dem, der uegennyttigt bruger deres tid på, at andre kan have en god oplevelse, at andre kan være trygge eller som blot giver lidt mere af sig selv end man kan forvente for fællesskabet.

Her på ByensNyt vil vi gerne bringe ildsjælene frem i lyset og give dem et klap på skulderen.

I søndags var 21 af de 29 Sløjfevenner samlet til julefrokost i Sløjfens café. Sløjfevennerne er opdelt i de “hårde” og de “bløde”. De bløde tager imod billetter, sidder i kassen og hjælper med afvikling af workshops og de hårde bygger scene, flytter stole og borde frem og tilbage til arrangementerne og alle bidrager på fælles arbejdsdage. De medvirker alle til, at vi der kommer i Sløjfen har en god oplevelse.

Jeg talte med et par stykker af dem der har været med i mange år. Den ene var Lis Bisgaard og da jeg spurgte hende, hvorfor hun havde valgt at være friviilig i Sløjfen sagde hun. “Det er jo en måde at bakke op om huset på. Der er mange gode aktiviteter hernede for både unge og ældre og vi nyder at give en hånd med. Jeg er egentlig “blød” sløjfeven, men jeg har en god fysik og kan sagtens hjælpe med at sætte stole frem og tilbage, hvis der er brug for det. Og så nyder vi fællesskabet blandt sløjfevennerne og kan lide at hjælpe”, fortæller hun.

Lis er også frivillig i andre sammenhænge, bl.a. bringer hun og hendes mand brød ud til trængende én gang om ugen. “Det kunne faktisk være dejligt, hvis der var et par stykker, der kunne træde til der, når vi er forhindret, for vi kan se, at der er brug for hjælpen”, fortæller hun.

En anden sløjfeven der har været med i mange er Ove Nielsen: “Ja, jeg deltog også i bestyrelsesarbejdet i mange år og der kom jeg nærmest i huset dagligt, men nu er det ikke helt så ofte mere, men jeg kender jo det hele og ved hvor alting er.” Ove er også aktiv i Modelbane Europa og fortæller, at der også her er mange aktive frivillige, der er med til at holde det hele kørende.

Vi tænker måske ikke altid over, når vi sætter os ned og bliver underholdt til en god forestilling eller koncert i Sløjfen, at der forinden er nogen, der har bygget scene og sat borde og stole op for at vi kan have en god oplevelse. Så send dem en venlig tanke næste gang og et stort smil.

Kender du også en ildsjæl, der gør noget ekstra og fortjener at komme frem i lyset, så kontakt ByensNyt

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler