6. december 2023

Anders G fylder 60 år i dag

Tidligere borgmester i Hadsten og Favrskov og nuværende medlem af Regionsrådet Anders G. Christensen bliver i dag d. 4. april 60 år.

Det er en aktiv mand, der i dag fylder rundt. Udover sit hverv i regionen er Anders G. Christensen medlem af Venstres hovedbestyrelse, indehaver af konsulentvirksomheden Abildgaard, bestyrelsesformand i tre selskaber, næstformand i Erhvervsakademi Dania, bestyrelsesmedlem i endnu en virksomhed og bestyrelsesmedlem i Hadsten Varmeværk . Efter sommerferien bliver han endvidere regionens repræsentant i bestyrelsen i Favskov Gymnasium.

Anders er oprindelig uddannet landmand fra Bygholm Landbrugsskole og har siden suppleret sine kompetencer med en uddannelse som diplomleder. Efter en periode som driftsleder på jydske godser var han godsforvalter på Kollerup Gods og har siden 1993 været folkevalgt til kommunalbestyrelsen. Han var borgmester i Hadsten fra 2002 til 2006 og fra 2006 -10 i den nye Favrskov Kommune. Anders G. forlod byrådet i 2022 efter 28 år og har i 2020 kortvarigt haft sæde i Folketinget i kraft af sin position som førstesuppleant, men helliger sig nu sine politiske aktiviteter til fordel for Regionen og er nu ikke længere folketingskandidat.

Anders G bor i Hadsten sammen med sin kone Jane, der er børnehaveklasseleder og næstformand i Kulturhuset Sløjfen. De har tre voksne døtre og har også to plejebørn. Anders G. er aktiv i Hadsten Rotary Klub, hvor han i 2019-20 beklædte posten som præsident. I sin sparsomme fritid kan man derudover ofte se ham på racercykel på vejene omkring Hadsten og han har ligeledes kørt til Paris med Rynkeby-holdet. Det afstedkom, at han herefter sammen med et par Rotarykammerater tog initiativ til at skabe et lokalt velgørenhedscykelhold i Rotarys navn: Team Rotary Favrskov som hver sommer gennem de seneste 10 år har sendt et cykelhold på tur til Paris, hvor han også selv har deltaget flere gange. Holdet har gennem årene rejst adskillige hundrede tusinde kroner til både nationale og lokale velgørende formål.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler