Hadsten Kulturhus Sløjfen har gennem flere år haft et aktivt partnerskab med en lang række lokale virksomheder. Virksomheden tegner et medlemskab af Sløjfens erhvervsklub som kultursupporter eller -partner og bidrager dermed til, at Sløjfen bliver i stand til at gennemføre aktivteter til gavn og glæde for hele byen. ByensNyt.dk har nu også meldt sig ind i Sløjfen Erhvervsklub som kultursupporter og glæder sig til samarbejdet.

Som medlem får man sit virksomhedsnavn eksponeret, og ByensNyt.dk ser frem til at se vores navn på tavlen blandt alle de andre lokale virksomheder, der også bakker om de mange aktiviteter, der finder sted hvert år i huset.

Medlemskabet løber et år ad gangen, og medlemmerne modtager tilbud og fribilletter, som kan komme virksomhedens medarbejdere, samarbejdspartnere eller kunder til gode.

Vi ser det som en vind-vind-mulighed for både Sløjfen og ByensNyt.dk.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er medstifter af og formand for Favrskov Revyen i Hadsten. Han er derudover formand for Kulturhuset Sløjfen i Hadsten, næstformand for Favrskov Gymnasium og medforfatter på to bøger.