Byrådet i Favrskov Kommune har netop fremlagt et ”Forslag til lokalplan om byggeri af etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten som er sendt i offentlig høring frem til 31. januar 2020.

Udgangspunktet for lokalplanen er Hadstens nye midtbyplan og to lodsejeres ønske om at etablere et etagebyggeri på Vesselbjergvej i området mellem Nørregade og Randersvej.

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre op til fire etager og 14 meters højde langs med Vesselbjergvej. Bebyggelsen tænkes opført i to etaper som et samlet projekt med 20 boliger. Bygherrerne har efter dialog med naboerne reduceret byggeriets højde fra 6 til 4 etager.

Udover boligerne indeholder projektet, parkering i stueplan og på terrænet syd for bebyggelsen og arealerne nord for boligbebyggelsen udlægges til fælles friarealer.

Løs mere om forslaget og høringen her.

Placering af det nye projekt
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er medstifter af og formand for Favrskov Revyen i Hadsten. Han er derudover formand for Kulturhuset Sløjfen i Hadsten, næstformand for Favrskov Gymnasium og medforfatter på to bøger.