12. august 2022

Nyt lokalplanforslag for etageboliger i Ågade på vej

En revideret udgave af et lokalplanforslag for etageboliger i Ågade er på vej igennem det politiske system. I det nye forslag er bebyggelsen flyttet mod syd for at sikre bedre adgangsforhold til parkeringspladsen.

For et lille års tid siden omtalte vi her på ByensNyt planerne om nye etageboliger i Ågade i Hadsten. Byrådet vedtog i oktober 2020 at sende et lokalplanforslag i offentlig høring. På baggrund af de indkomne høringssvar er der blevet udarbejdet et revideret lokalplanforslag, der skal behandles på et møde i Planudvalget på tirsdag.

I det nye lokalplanforslag flyttes byggefeltet længere mod syd, så det bliver muligt at komme til de bagvedliggende parkeringspladser fra både nord og syd.

Den reviderede udgave af lokalplanforslag 405 reducerer desuden det maksimalt tilladte bruttoetageareal til 4.000 m² mod tidligere 4.750 m² og maksimalt 30 lejligheder.

Det nuværende antal offentlige parkeringspladser forbliver det samme (i alt 77 pladser) og derudover etableres der 30 nye til beboerne i de nye lejligheder.

Illustrationsplan fra lokalplanforslag 405. Den nye placering af byggefeltet er flyttet mod syd, så det bliver muligt at køre ind til den bagvedliggende parkeringsplads fra både nord og syd. Kilde: Favrskov Kommunes

Læs hele forslaget til den nye, reviderede udgave af lokalplanforslaget her.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler