28. maj 2023

No logo found

No logo found

Ældre Sagen i Hinnerup mærker fremgang


Selv om Corona fik lagt en dæmper på aktiviteterne i Ældre Sagen Hinnerup, så er medlemstallet alligevel vokset, og afdelingen har nu 2.134 lokale medlemmer og har registreret 66 frivillige, der står for forskellige aktiviteter og arrangementer, som der igen er kommet gang i.

Det kunne formand Hugo Strunge Frank blandt andet fortælle i sin beretning på Årsmødet, som blev holdt i Søften Kultur og Idræts Center og havde samlet 210 deltagere.

”På landsplan har Ældre Sagen tæt på 923.000 medlemmer, og det svarer til, at 61 procent af alle danskere over 65 år er medlemmer. Det er en stor vælgerskare, og derfor lytter politikerne rigtig meget til Ældre Sagen”, sagde formanden med tilfredshed og henviste til statsministerens nytårstale:

”Statsministeren fastslog, at Danmark har brug for en genstart af ældreplejen. Det er Ældre Sagen enig i, for der er så store problemer, at det ikke bare kan løses med flere penge eller ved at fjerne nogle få regler. Lokalt glæder vi os over, at Favrskov Kommune har fået 9,1 million kroner fra Socialstyrelsen til kvalitetsudvikling af hjemmeplejen i vores kommune”.

Formand Hugo Strunge Frank gav dog også udtryk for bekymring over, at byggeriet af et nyt plejehjem er udskudt på ubestemt tid. Specielt når antallet af +80-årige i Favrskov Kommune i løbet af en kortere årrække bliver fordoblet til godt 4.000.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig med Hugo Strunge Frank som formand, Lise Bregnballe er næstformand og sekretær, Anne Grethe Kirk Ovesen er kasserer og de øvrige medlemmer af bestyrelsen er Anne-Marie Pedersen, Gitte Eibye, Henrik Wiehe og John Pedersen, mens suppleanterne er Ken Richter, Kirsten Dyhrberg Grønne og Helene Skau Madsen.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler