17. juni 2024

Børnehaven Søndervang bliver til integreret institution

Børnehaven Søndervang omdannes til en integreret institution, hvilket vil sige, at in-stitutionen kan tilbyde pladser til børn i aldersgruppen 0-6 år. Institutionens normering vil pr. 1. august 2022 være 36 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Ved fordeling af pladserne i den nyopstartede vuggestuegruppe i Søndervang skal der tages hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling. Det vil sige, at der ikke udelukkende anvises efter søskendefordel og anciennitet på ventelisten. Det forventes, at de 12 vuggestuebørn indmeldes hhv. 1. og 16. august 2022, skriver Favrskov Kommune på deres facebookside.

Er du interesseret i at få dit barn på ventelisten til en af ovenstående pladser i august, skal du digitalt opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning: www.favrskov.dk/pladsanvisning, senest 20. juni 2022. Når pladserne til august er fordelt, så vil ventelisten være efter anciennitet.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler