13. august 2022

Farvel til “Småt brændbart” og “Deponi”

Brugerne på genbrugspladserne i Favrskov kommer nu til at lede forgæves efter containerne til “Småt brændbart” og “Deponi”, når Favrskov Forsyning ændrer navnet på de to affaldstyper.

Fra 29. juli skal det ikke længere hedde “Småt brændbart” og “Stort brændbart”, men i stedet “Rest efter sortering”. Og ligeledes kommer containeren til “Deponi” fremover til at hedde “Til nedgravning”.

Det har altid været en stående joke, at alt affald kan brænde, hvis bare temperaturerne er høje nok. Men den vittighed kan de besøgende på genbrugspladsen altså godt smide i skraldespanden og begynde at vænne sig til nye skilte. 

Navneændringerne sker ifølge Lone Bejder, projekt- og udviklingschef i Favrskov Forsyning for at sikre endnu mere genanvendelse og bedre sortering, for navnene på skiltene kan have en stor betydning for, hvordan kunder sorterer:

– Det er jo ikke fordi, at hverken containerne eller affaldet har været ved numerolog. Men med det nye navn – “Rest efter sortering” – vil vi gerne signalere, at det kun er til det affald der er tilbage, når alt det genanvendelige affald er sorteret ud i de rigtige containere. Vores mål er naturligvis at sende mere til genanvendelse og genbrug, og mindre til forbrænding. 

– Når “Deponi” får navnet “Til nedgravning”, er det for at tydeliggøre, hvad der sker med affaldet. At det rent faktisk graves ned i jorden. Det kan måske få folk til at spørge sig selv, om der virkelig ikke er en anden mulighed. Deponering er sidste udvej i affaldshierarkiet. Det vi allernødigst vil gøre med affaldet, pointerer Lone Bejder.  

Samtidig med at containerne omdøbes, sættes der sorteringsborde op foran Rest efter sortering, for at hjælpe kunderne med at kunne sortere mere, ligesom der vil være øget vejledning i perioden efter de nye skilte er sat op.

I andre kommuner har de gode erfareringer med at erstatte “Småt brændbart” med “Rest efter sortering”. I Vejle og Give er mængden af affald, der bliver sendt til forbrænding, næsten halveret. I Holbæk oplever de samme tendens.

Stort potentiale for mere genanvendelse

Favrskov Forsyning har siden 2017 holdt skarpt øje med sorteringen på genbrugspladserne. Og selvom borgerne generelt er rigtig gode til at sortere, er der ifølge Lone Bejder stadig noget at komme efter. 

– Vores undersøgelser viser, at der er fremskridt i sorteringen. Men vi kan også se, at der stadig er meget affald, der havner i de forkerte containere. Og i takt med, at der hvert år bliver afleveret mere affald på genbrugspladserne, bliver der også afleveret mere til forbrænding og deponering. Potentialet for mere genanvendelse er dermed stort, og derfor sætter vi ekstra fokus på de to fraktioner.

I Favrskov Kommune skal vi ligesom i resten af Danmark leve op til et krav fra EU om, at 65 procent af affaldet skal genanvendes i 2035. På nuværende tidspunkt er vi ikke helt deroppe endnu i Favrskov, men forsyningen har en klar forventning om at nå målet.

– Vi har allerede gang i flere store tiltag, der forhåbentlig rykker genanvendelsesprocenten i den rigtige retning. Blandt andet renoverer og moderniserer vi vores genbrugspladser og indfører endnu mere sortering i hjemmet. Og i vores strategi frem mod 2024, er det et klart mål at sikre en bæredygtig håndtering af vores affald med fokus på cirkulær økonomi og optimal ressourceanvendelse, understreger Lone Bejder.

Fakta:

  • Navneændringen etableres løbende på de fire pladser hen over sommeren – med start på den nye genbrugsplads i Hammel den 29. juli.
  • Der bliver årligt afleveret ca. 35.000 tons affald på de fire genbrugspladser i Favrskov Kommune
  • I 2020 var der 357.400 besøg på genbrugspladserne
  • I Favrskov producerer hver borger hele 956 kg affald om året. Landsgennemsnittet lå i 2019 på 844 kg pr. borger.
Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler