12. april 2024

Grøn pulje på 1,7 mio. er klar til at gøre gavn i Voldby

Etableringen af et nyt solcelleanlæg ved Voldby har resulteret i, at der står 1,7 mio. kr. i en grøn pulje, som de lokale i og omkring Voldby nu kan ansøge om at få andel i.

For at understøtte den grønne omstilling skal alle opstillere af solcelleanlæg og vindmøller i Danmark indbetale til en såkaldt grøn pulje. De indbetalte midler kan herefter tildeles lokale projekter og initiativer, så midlerne kommer naboerne til de nye anlæg til gode.

Nu er de første grøn pulje-midler klar til at blive uddelt i Favrskov. Beløbet lyder på 1,7 mio. kr. og er indbetalt af virksomheden Better Energy, der i slutningen af 2022 etablerede et 55 hektar stort solcelleanlæg ved Voldby.

Frem mod 1. september, hvor der er ansøgningsfrist, kan lokalråd, foreninger og beboere ansøge om at få andel i midlerne. I første omgang skal man bo inden for en radius af 5 km fra solcelleanlægget eller i det relevante skoledistrikt for at kunne søge. Hensigten med dette er, at midlerne skal komme dem til gode, der bor tættest på anlægget. 

Nils Borring, der er formand for Plan- og Landdistriktsudvalget i Favrskov Kommune, ser positivt på den nye ordning:

– Der er et voksende behov for at producere grøn strøm, og det betyder, at der de kommende år skal opføres flere solcelleanlæg og vindmøller. Det gælder på verdensplan og også her i Favrskov. Med grøn pulje-ordningen bliver der givet noget tilbage til de borgere, der bliver naboer til de nye anlæg, og det synes jeg kun er fair.

Udvalgsformanden glæder sig til at se midlerne komme i spil i og omkring Voldby: 

 – Alle i området kan jo søge, men vi ser gerne, at folk organiserer sig og tænker i løsninger og projekter, der kan komme mange til gavn. 1,7 mio. er en relativ stor pose penge, så jeg er sikker på, at der kommer nogle gode tiltag ud af det, der kan skabe værdi for borgerne i Voldby-området.

Solcelleanlægget ved Voldby er Favrskov Kommunes første anlæg, der udløser grøn pulje-midler, men der er flere anlæg på vej og dermed også flere midler.

Grøn pulje-ordningen er arrangeret sådan, at der tildeles midler efter, hvor meget strøm anlæggene producerer. På den måde vil de områder, hvor der er store anlæg på vej, kunne se frem til et tilsvarende stort grøn pulje-beløb.

På favrskov.dk/groen-pulje kan man læse mere om grøn pulje, og om hvordan man ansøger om at få del i midlerne.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler