21. februar 2024

Hvordan har du det?

Sådan lyder et af spørgsmålene i et spørgeskema, der netop er sendt ud i e-boks eller med posten til 2500 borgere i Favrskov Kommune.

Hvert fjerde år spørger landets regioner tilfældigt udvalgte borgere over 16 år, hvordan de har det med deres sundhed og trivsel. Denne gang får cirka 300.000 borgere i hele landet spørgeskemaet. 70.000 af dem bor i Region Midtjylland og altså 2.500 i Favrskov Kommune.

Der er spørgsmål til mange forskellige emner – eksempelvis stress, kost, rygning, alkohol, bevægelse i dagligdagen, søvn, symptomer og ubehag samt trivsel og livskvalitet.

Regionen sender et spørgeskema til de 16-24 årige og et andet til gruppen på 25 år og opefter. Undersøgelsen kan give et praj om, hvordan det går med udviklingen i borgernes sundhed over tid og være med til at sætte spot på nye tendenser, eksempelvis ensomhed.

Fra 2013-undersøgelsen til 2017-undersøgelsen sås en stigning i Favrskov Kommune i andelen af borgere, som gav udtryk for, at de oplevede ensomhed. Det har været medvirkende til, at kommunen har sat ind med flere ensomhedsprojekter, blandt andet i samarbejde med Røde Kors og Ældre Sagen.

Rygning har været et andet fokusområde, fortæller Birgitte Holm Andersen, sundhedschef i Favrskov Kommune:

– I 2017-undersøgelsen så vi et stort fald i dagligrygere sammenlignet med andre kommuner, og vi er selvfølgelig spændte på at se, om den tendens fortsætter i år. Igennem årene har vi arbejdet systematisk med at tilbyde rygestopforløb til både borgere og ansatte, og som arbejdsplads er kommunen også blevet røgfri. Vi ved også, at flere unge tager snus, og derfor er det godt, at der i spørgeskemaet til den unge målgruppe nu bliver spurgt til det. På den måde kan vi få indsigt i udbredelsen og måske ideer til, hvad vi kan sætte ind med.

Grethe Villadsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, håber, at de adspurgte borgere i kommunen vil bakke op om undersøgelsen og bruge tid på at udfylde skemaet.

– De tidligere år har vi brugt resultaterne fra undersøgelsen i vores sundhedsindsats, og det vil vi også gøre denne gang. Vi skal have udarbejdet en ny sundhedspolitik, og den venter vi med at færdiggøre til næste år, hvor resultaterne af denne undersøgelse foreligger. På den måde kan vi gøre vores politik så aktuel og målrettet som muligt, siger Grethe Villadsen.

Spørgeskemaet rammer ned i en tid, hvor samfundet er mærket af corona. I spørgeskemaet vil der også være nogle nye spørgsmål om COVID-19, som kan være med til også at give et indblik i, hvordan coronaen påvirker os både fysisk og psykisk.

Fakta:

  • Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed står bag undersøgelsen, der løber fra 5. februar til 12. maj 2021. Undersøgelsen skal være med til at fremme lighed i sundhed og forebygge sygdom, da både kommuner og regioner bruger resultaterne i deres sundhedsindsats
  • De adspurgte er tilfældigt og repræsentativt udvalgt
  • Der sendes to spørgeskemaer: Et til de unge på 16-24 år og et til de 25-årige og opefter
  • I foråret 2022 bliver resultaterne for Region Midtjylland offentliggjort i en rapport

Læs mere om undersøgelsen på https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/hvordan-har-du-det

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler