26. februar 2024

Ungeindsatsen styrkes markant i sommerhalvåret i Hammel

Byrådet har afsat 500.000 kr. i år og næste år til en styrket ungeindsats i sommerhalvåret, og pengene går blandt andet til runderinger, SSP-kontakttelefon og en øget åbningstid i ungdomsklubben i Hammel.

Sidste sommer var der uro i Hammel, hvor unge lavede hærværk og spillede høj musik til sent om aftenen, og der var ikke gang i en konstruktiv dialog om problemerne. Det førte til en undersøgelse af problematikken, og byrådet valgte i budgettet at afsætte 500.000 kr. til en indsats i år og næste år. 

Flemming Nørgaard, formand for Børne- og Skoleudvalget, glæder sig over, at de afsatte midler nu bliver brugt til at gøre en forskel til glæde for både de unge og de øvrige borgere i Hammel-området.

– Ungdomsskolens personale laver i juni, juli og august runderinger de steder, hvor de unge samler sig, så der er mulighed for at sætte ind med en dialog, hvis der er behov for det. Vi har også oprettet en SSP-kontakttelefon, hvor SSP-personalet svarer på opringninger fra borgere, der oplever chikanerier eller hærværk i nattelivet. Desuden etablerer vi videoovervågning ved Søndervangskolen, da skolen netop har været udsat for en del hærværk. Det vil vi gerne dæmme op for, siger Flemming Nørgaard. 

Nummeret til SSP-kontakttelefonen er 24 81 28 78.

Forvaltningen har desuden sendt breve ud til udskolingens forældre for at gøre dem opmærksomme på, at de også skal snakke med de unge om god opførsel i nattelivet og om at tage hensyn til andre. 

Ungdomsklubben i Hammel har også fået tildelt nogle flere timer, så der fremadrettet er åbent fem dage om ugen, mod fire dage tidligere. 

Palle Andersen, leder af Ungdomsskolen Favrskov, står i spidsen for de medarbejdere, der kommer til at føre nogle af disse tiltag ud i livet.

– Ungdomsskolens medarbejdere er vant til at være i dialog med denne målgruppe, så som udgangspunkt forstår de hinanden. Det giver god mening at sætte ind med denne forbyggende og dialogskabende indsats, før problemerne pludselig vokser en over hovedet. Jeg glæder mig til at prøve det af og blive klogere på, hvad der virker bedst, lyder det fra Palle Andersen. 

Problemerne sidste sommer var primært centreret omkring Hammel, og det er derfor også i Hammel, at der sættes konkret ind. Men det betyder ikke, at man ikke er opmærksomme på resten af kommunen, understreger Flemming Nørgaard:

– Vi er selvfølgelig også opmærksomme på, hvad der foregår i Hinnerup, Hadsten og Ulstrup – eller for den sags skyld andre byer i kommunen. Vi skal kunne rykke rundt på vores indsats, så den gør en forskel der, hvor behovet er. Og vi vil selvfølgelig være med til at understøtte politiet i den udstrækning det er muligt at bakke op om deres blik for eventuelle udfordringer hos os. 

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler