Barndomskriger Foredrag: “Den følelsesmæssigt umodne og narcissistiske familie”. Hinnerup

Dato/klokkeslæt
Dato: 24/08/2023
Kl.: 19:00 - 21:30

Sted
Hinnerup Bibliotek & Kulturhus


Hvad er en følelsesmæssigt umoden og narcissistisk familie?

Kom med til dette oplysende foredrag, der ikke alene gør dig klogere på hvad det vil sige at være i familie eller i relation med et følelsesmæssigt umodent menneske, men som også giver dig en større forståelse af dine egne reaktionsmønstre og følelser.
Livet med følelsesmæssigt umodne mennesker er ikke for sarte sjæle!
Uanset om det er din mor, din far, bror eller søster, der er følelsesmæssigt umoden.
Barndomskrigere / Børn, af følelsesmæssigt umodne forældre, føler ofte at de skal gøre sig fortjent til kærlighed. I barndommen bliver de ofte vænnet til, at skal leve op til og forme sig efter deres følelsesmæssigt umodne forældres behov, forventninger og ønsker.
Det samme gælder, hvis du er i en nær relation med et følelsesmæssigt umodent menneske. Det handler om, at vi skal tilfredsstille det følelsesmæssigt umodne menneskes behov, ellers kan konsekvensen være kaos, fysisk eller psykisk straf.
Et barn af følelsesmæssigt umodne forældre lærer at tilpasse sig deres forældres ustabile og dysfunktionelle adfærd. Dette er på bekostning af deres egen sunde udvikling, deres udvikling af sund grænsesætning, deres selvfølelse, deres evne til at slappe af m.m.
Et barn, af følelsesmæssigt umodne forældre, lærer at tilpasse sig, at blive ‘antennebørn’ for at træde forsigtigt. De adopterer oftest pleaser rollen, for at bevare freden.
De lærer at tilsidesætte sig selv, deres behov og ønsker gang på gang. De lærer at deres behov ikke er vigtige.
De vokser op med et skadet ‘flosset’ nervesystem, der oftest holder dem fanget i kronisk stress, angst en indre nagende rastløshed og uro.

Er dine forældre også følelsesmæssigt umodne?
Eller er det din følelsesmæssigt umodne bror, søster eller andre, der dræner din energi, sårer dig, forsøger at udnytte eller manipulere dig?
Så kom til dette foredrag!

I dette spændende foredrag præsenteres du for nogle af de mest dominerende psykiske mekanismer, rollefordeling, forsvarsmekanismer, usund familie dynamik, som udspiller sig hos følelsesmæssigt umodne mennesker, familier med følelsesmæssigt umodne forældre eller følelsesmæssigt umodne søskende.
I dette foredrag vil du blive introduceret til:
Hvad følelsesmæssig umodenhed er.
Hvilke typer af følelsesmæssigt umodne mennesker der findes.
Konsekvenserne af at være i en relation med følelsesmæssigt umodne mennesker, fx følelser som skam, forkerthed, skyldfølelse, dårlig samvittighed, forvirring, gaslighting, rollefastholdelse, dramatrekanten, ensomhed m.m.
VIGTIGT. Introduktion til hvordan du kan begynde på at passe på dig selv og komme videre i dit liv

Hvad er en følelsesmæssigt umoden forælder? (Et følelsesmæssigt umodent menneske)
Et følelsesmæssigt umoden menneske er udpræget behovsfokuseret og fokuserer derfor oftest, ubevidst på at få deres egne behov tilfredsstillet først og fremmest. Dette kan være behov for opmærksomhed, behov for at nogle skal tage ansvar for dem, hvilket deres barn ofte påtager sig. Det kan være behovet for en “menneskelig skraldespand”, som de kan læsse af på og dræne for energi.
Denne slags umodne mennesker udsætter ofte deres egne familiemedlemmer for følelsesmæssig manipulering og anvender ofte følelser som skyld, skam og dårlig samvittighed, som manipulationsredskab.
Denne følelsesmæssige manipulering bruges, af denne type følelsesmæssigt umodne mennesker, til at få andre til at opfylde deres behov.

Hvad får du ud af dette foredrag:
Dette foredrag vil introducere dig til det jeg kalder ‘Helikopter perspektivet’. At få helikopter perspektiv gør dig i stand til at se det følelsesmæssigt umodne menneske, og dig selv, i et større og mere logisk perspektiv, i stedet for at være fanget i dine følelsers vold!
At kunne se de underliggende, følelsesmæssigt umodne mønstre og forstå den uhensigtsmæssige adfærd, som et sådan menneske har, kan hjælpe dig med ikke længere at være et “nemt offer”, som kan manipuleres og drænes for energi.
Du KAN komme videre i dit liv og lære at passe på dig selv!

Dette er det ene af de to nuværende Barndomskrigers foredrag. Barndomskriger afholder:
1. Den følelsesmæssigt umodne & narcissistiske familie
2. Spor efter en dysfunktionel barndom
Rækkefølgen, i forhold til hvilket der skal ses først, er uden betydning. 

Entré: 249 kr

Køb/bestil billet

Annemette Elgaard går på Favrskov Gymnasium og er ansvarlig for at opdatere kalenderen på ByensNyt. Hvis du har et arrangement som du gerne ser i ByensNyts kalender er du velkommen til at sende den til redaktionen, så ser vi på det

KOMMENTER ARTIKLEN

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her