15. juni 2024

Professor Nina Smith med aftentanker på Favrskov Gymnasium

Favrskov Gymnasium åbner dørene for lokalsamfundet på onsdag kl. 19.00-20.30 med konceptet AFTENTANKER.

Her arrangerer gymnasiet oplæg fra relevante samfundstænkere og på onsdag er det økonomen professor Nina Smith fra Aarhus Universitetder holder oplæg.

Gymnasiets samfundsgfaggruppe har forberedt en række spørgsmål og vil bl.a. spørge professoren om følgende:

1) Hvilke økonomiske udfordringer står vores velfærdsstat overfor?

2) Hvilke konklusioner Reformkommissionen er kommet frem til, som svar på nogle af disse udfordringer?

3) Nina Smiths syn på behovet for reformer og reformer af arbejdsudbuddet?

4) Hvordan kommissionsarbejdet om arbejdsudbuddet håndterer at forudsige fremtidens arbejdsmarked fx chatbottens indtog eller andre fremtidige påvirkninger?

5) Dine overordnede erfaringer med at reformere dele af det danske samfund i dit virke som økonom.

Nina Smith har tidligere siddet i bestyrelsen på FG og har gjort et utrættelig reformarbejde, hvor hun har medvirket i flere store kommissioner om at forandre vores velfærdsstat. Hun har et unikt syn på de udfordringer vores velfærdsstat står over for og hvilke løsninger der er realistiske.

Hvis man gerne vil høre fordraget, kan man skrive til FG på mailadressen gymnasiet@favrskov-gym.dk med “Aftentanker” i emnefeltet.
Der er plads til 50 gæster fra lokalsamfundet og adgang gives efter “først-til-mølle-princippet”…..

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler