28. oktober 2021

Jan Erik Elgaard

Ansvarshavende redaktør

kontakt@byensnyt.dk

Jonas Hooge

Redaktør for 8370 og 8450

redaktionen@byensnyt.dk