21. maj 2024

Priserne stiger – også på spildevand og affald

På byrådsmødet den 25. oktober godkendte byrådet i Favrskov Kommune taksterne for 2023 for spildevands- og affaldsområdet. Samtidig godkendte byrådet en ny takstpolitik for Favrskov Affald A/S.

I takstpolitikken fastlægges hvilke ydelser kunderne tilbydes, og hvordan taksterne for de enkelte ydelser skal fastsættes.

Overordnet set bliver det lidt dyrere at være kunde i Favrskov Forsyning til næste år. Ny affaldssortering og stigende elpriser er medvirkende til højere priser.

På affaldsområdet vil den samlede omkostning for en almindelig husstand i 2023 blive på 3.988 kr. Det er en stigning på ca. 11 % i forhold til 2022, hvor prisen var 3.578 kr.

Omkostningen omfatter både afhentning af affald ved husstande og adgang til at benytte kommunens fire genbrugspladser. Men stigningen på affaldsområdet skyldes primært den nye affaldssortering, der træder i kraft i maj 2023:

– Det bliver lettere for vores kunder at sortere mere affald til genanvendelse derhjemme, når vi i foråret næste år starter den nye affaldsordning op. En almindelig bolig vil gå fra to til tre affaldsbeholdere til sortering af 10 forskellige affaldstyper. Det er i sig selv positivt, da vi kan genanvende mere af vores affald. Men en udvidelse af vores indsamling af affald med en ekstra beholder vil ikke kunne ske uden det påvirker vores takster, udtaler Sara Funch, direktør Favrskov Forsyning i en pressemeddelelse.

Meromkostningen for indførsel af den nye sortering er forventelig på 575-650 kr. Det vil dog først slå endeligt igennem i 2024, da taksten for indsamling af affald i 2023 er delt i to: Perioden fra den 1. januar – 30. april, der dækker den nuværende ordning. Og perioden med den nye ordning fra den 1. maj – 31. december.

Taksten for brug af genbrugspladserne er uændret fra 2022 til 2023, og er på 1.615 kr. Dog nedsættes taksten for kunder i etageboliger til 1.290 kr., som følge af den nye takstpolitik.

For virksomheder stiger taksten for brug af genbrugspladserne, som følge af en gennemført lovpligtig brugerundersøgelse af erhvervs benyttelse af genbrugspladsen.

Storskrald stopper og indsamling af asbest- og tagplader prøves af

Det vil ikke længere være muligt for borgere at bestille afhentning af storskrald i 2023, da ordningen ophører med årets udgang. Det er der ifølge Sara Funch to grunde til:

– Vi har gennemført en brugerundersøgelse der viser, at de kunder der oftest benytter sig af ordningen, faktisk selv har mulighed for at køre med deres affald. Ordningen var oprindeligt tiltænkt borgere, som ikke selv har mulighed for at køre med affaldet. Samtidig skal vi sikre, at mest muligt af vores affald kan genanvendes. Når affaldet stilles frem og står i det fri, tager det tit skade, og det bliver umuligt at genbruge det direkte. Derfor har vi valgt at stoppe indsamlingen af storskrald.

Til gengæld vil Favrskov Forsyning indføre en forsøgsordning med indsamling af asbest- og tagplader hos private husstande. Det skal sikre et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne og borgerne på genbrugspladserne, hvor asbest normalvis skal afleveres.

Lille stigning på spildevand

På spildevandsområdet stiger taksten for vandafledning fra 41,50 kr. i 2022 til 43,09 kr. inkl. moms i 2023. Og taksten for det faste bidrag stiger fra 625 kr. i 2022 til 714 kr. i 2023. En familie der årligt bruger 150 m3 vand, skal i 2023 betale 7.178 kr. mod 6.850 kr. i 2022. Det er en stigning på 4,8 % og 328 kr. på den årlige regning.

Den øgede takst er en konsekvens af stigende omkostninger til blandt andet el samt behov for investeringer til at omlægge den fremtidige energi til delvis anvendelse af solceller.

Udgangspunktet for beregningen af taksterne på affalds- og spildevandsområderne er, at økonomien skal ”hvile i sig selv”, hvor eventuelle over- og underskud overføres til senere regulering af taksterne.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler