28. maj 2023

God fremgang i Favrskov Erhverv

Favrskov Erhverv afholdte torsdag aften generalforsamling på Den Jydske Haandværkerskole og formanden kunne berette, at der trods corona havde været god medlemsfremgang og at den nye strategi som blev vedtaget på sidste generalforsamling nu var begyndt at få effekt.

Formanden fortalte, at man i den nye konstellation havde fået genetableret et rigtig godt samarbejde med Favrskov Kommune.

Erhvervschef Jørgen Schytter fortalte om de tre muligheder for medlemskab; Basis, Netværks- og Plusmedlem og om hvilke fordele der var forbundet med de enkelte medlemskaber og kunne samtidig fortælle, at man fortsat ville opretholde et højt men mere selektivt informationsflow og at det høje aktivitetsniveau var kommet for at blive.

Slagets gang på generalforsamling blev på vanlig professionel vis varetaget af advokat Ole Steen Christensen og revisor Ruben Stæhr fra Kvist og Jensens kontor i Hadsten fremlagde såvel regnskab som budget.

Beretning, regnskab og budget blev godkendt og vedtaget af forsamlingen og herefter var der valg af to bestyrelsesmedlemmer. Der var genvalg til Jens-Ole Staghøj fra Hammel Furniture mens næstformand Kim Petersen fra Kim Petersen Holding efter 13 år i bestyrelsen havde valgt at trække sig. Kim Petersens kandidatur blev afløst af direktør Joan Kiehl fra virksomheden Wordpilots ApS i Hinnerup.

Bestyrelsen består herefter af formand Kent Jeppesen og bestyrelsesmedlemmerne; John Nielsen (Onlinesynlighed.dk), Peter V. Bertelsen (Global Stole), Jens-Ole Staghøj (Hammel Furniture) og Joan Kiehl (Wordpilots) og der var genvalg til de tre suplleanter: Thorvald Horup (Homatic Engineering), Anders Skovgaard Juhl (Sparekassen Kronjylland) og Jan Winther (Velas).

Efter afslutningen på generalforsamlingens formelle del var der lagt op til lidt netværkssnak og derefter et inspirerende og underholdende indlæg fra Poul Guldborg under overskriften: “Der sætter jeg aldrig mine ben igen”.

Poul Guldborg fortalte om god kundeservice i forretningsverdenen og gav 10 gode eviggyldige råd belyst med både morsomme og tankevækkende eksempler, som jeg tror de fleste kunne nikke genkendende til.

Herefter var DJH vært for en dejlig middag og masser af snak ved bordene. Det er helt tydeligt at Favrskov Erhverv med den nye strategi for alvor har fået godt fat og sat en rigtig god kurs for erhvervslivet i Favrskov og herfra skal der lyde en klar opfordring til at støtte op om foreningen og de mange gode initiativer der finder sted fra såvel bestyrelse som den daglige ledelse på kontoret.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler