2. juni 2023

Af lys og varme vor skole stå

ByensNyt Gadespejlet april 2023

Vi har spurgt forstander på Hadsten Højskole Jacob Kjærsgaard om han ikke i ByensNyts Gadespejl kan fortælle lidt om en af byens historisk set vigtigste institutioner og det har han heldigvis indvilget i.

Af Jacob Kjærsgaard Mortensen, historiker og forstander på Hadsten Højskole

Hadsten Højskole – et rummeligt fællesskab

Jeg lærte i skolen, at Hadsten var en stationsby. En af de mange byer der voksede op langs den jyske længdebane, da man i bogstavelig forstand lagde sporene til et moderne Danmark. Men Hadsten var og er også en skoleby. Ud over de obligatoriske folkeskoler ligger en af landets største tekniske skoler i byen, ligesom Favrskov Kommunes eneste gymnasium. Dertil kan man føje en fri fagskole og andre specialiserede undervisningstilbud. Sidst men ikke mindst har Hadsten også en højskole, som er den ældste af byens mange skoler og blandt de ti ældste af landets nuværende højskoler. Det specielle er, at folkeskolerne, gymnasiet og Den Jyske Håndværkerskole skal være her. Forstået på den måde, at de er en del af et særdeles veludbygget formelt skole- og uddannelsessystem i Danmark.

Højskolen, der ligger på Østergade, kan være her, hvis der er unge mennesker, der vil bruge deres sparepenge på at gå et halvt år på højskole. Skolen er altså fuldstændig afhængige af at unge mennesker synes, de har brug for det, den tilbyder – og hvad er så det? Det er først og fremmest et rummeligt fællesskab, hvor vi har en række fag, der gør eleverne klogere på det samfund, de er en del af, klogere på hinanden og sig selv. Man kan kalde det dannelse og livsduelighed. Udgangspunktet er, at det er lysten og engagementet, der driver værket, når vi taler om oplysning og læring. Heldigvis er der mange unge mennesker landet over, der deler den overbevisning. Men hvordan startede det hele egentlig, hvordan fik Hadsten sin højskole?

Hadsten Hoejskole – Jacob Kjaersgaard / Fotos fra hoejskolen foraaret 2019, Foto: Henrik Bjerregrav

Hvordan fik Hadsten sin højskole?

Vedtagelsen de rådgivende stænderforsamlinger i 1834 foranledigede den danske digterpræst Nikolai Frederik Severin Grundtvig til at gøre sig tanker en skole, der ikke fandtes; nemlig højskolen. For hvis bønder og borgere skulle rådgive kongen, hvem skulle så oplyse dem. Disse tanker blev det idemæssige afsæt for de danske højskoler, og der går en linje derfra og til traditionen for folkeoplysning og foreningsarbejde, som ligger dybt i det danske dna.

Den første danske højskole, som også er verdens ældste højskole, blev grundlagt i Rødding i 1844. Derefter kom de drypvis til ud over landet. I Hadsten hoppede driftige håndværkere med på skoleideen og tænkte, at sådan en må vi også have. Det, der begyndte i ganske ydmyge kår i 1876, kunne vel knapt kaldes en højskole. Men det blev det, og i finansåret 1882 – 1883 modtag skolen det svimlende beløb på 355 kr. af bevillingen til Folkehøjskoler. I 1897 flyttede skolen ”ud på bakken”, hvor den ligger nu. Siden er byen flyttet med, så højskolen så at sige ligger i midten. Derefter følger en spændende udvikling, som under besættelsen måske blev lidt for spændende, men det fører for vidt at komme ind på det her.

Højskolen i dag

I dag er Hadsten Højskole en moderne grundtvigsk højskole spændt ud mellem tradition og fornyelse. Skolen har 60 – 70 fag indenfor fagområderne Politik & Samfund, Idræt & Outdoor, Psykologi & Filosofi, Kunst & Kunsthåndværk, Musik & Sang, Kommunikation & Sprog og Krop & Kost. Ud over de lange kurser, hvor 200 unge mennesker i løbet af et år kommer til Hadsten for at leve og lære på højskolen, har skolen også en række ugekurser, med forskellige temaer hen over sommeren. Sidst men, i denne forbindelse, ikke mindst, er vi også et lokalt forsamlingshus, der afholder en række åbne arrangementer i form af spændende foredrag og koncerter. Så her på falderebet en opfordring til at besøge os. Om ikke andet så på vores hjemmeside, hvor man kan se, hvad årets program byder på.

Alle er hjertelig velkomne.

Hadsten Hoejskole – Jacob Kjaersgaard / Fotos fra hoejskolen foraaret 2019, Foto: Henrik Bjerregrav

Jacob Kjærsgaard Mortensen er 63 år og har været forstander på Hadsten Højskole i 18 år. Han bor i Hadsten og er fhv. bestyrelsesmedlem, Folkehøjskolernes Forening. Han er uddannet lærer (Marselisborg Seminarium) og cand.pæd. i historie og samfundsfag (DPU 2003)

Relaterede artikler