18. maj 2024

Det handler om at skabe rammer, hvor fællesskaber kan trives og mennesker kan være sammen

ByensNyt, Gadespejlet april 2021 af Mette Krabbe, sognepræst i Ødum og Hadbjerg sogne og Hadsten Storpastorat

Håb og tålmodighed er dyder, som er gode at have i denne tid. Håb om, at vi engang kan vende tilbage til den gamle verden eller i hvert fald en verden, hvor vi igen kan komme hinanden ved og komme hinanden nær; og tålmodighed til at holde ventetiden ud.

HØST-områdets samlingspunkt

Det samme gælder for et af de mest interessante projekter, jeg har kastet mig over sammen med Ødum-Hadbjerg menighedsråd. Vi er i gang med at bygge et sognehus eller rettere sagt et kultur- og idrætshus sammen med vores lokale idrætsforening HØST IF. Det kræver store drømme og en god mængde tålmodighed, når flere instanser går sammen om at bygge et hus. Det er ikke noget man bare lige finder ud af over natten eller i løbet af et år.

Vi kører nu på sjette år. I januar 2016 begyndte det daværende menighedsråd at overveje, hvor vores nye konfirmandlokaler skulle ligge, da konfirmandstuen i Ødum Præstegård efterhånden var blevet for lille til moderne undervisning og nutidens konfirmander. I rådet blev vi enige om, at huset skulle ligge i Hadbjerg tæt ved kirke og skole og langsomt begyndte projektet at udvikle sig og vokse. Et par år efter var et samarbejde med HØST IF etableret, og drømmen blev til et fælles hus for både krop og ånd. Et hus, hvor vi kan gøre brug af hinandens lokaler og skabe fælleskaber på tværs af interesser og generationer. Hurtigt blev skolen og andre institutioner også tænkt med, for menighedsrådets tanke har hele tiden været, at vi bygger et huset som skal bruges så meget som muligt af borgerne i HØST-området.

En naturlig gren på samarbejdet

Som sognepræst i to landsogne ser jeg det, som en af mine fremmeste opgaver at være med til at skabe gode rammer, hvor fællesskaber trives og mennesker kan mødes og være sammen. I HØST-området er der en lang tradition for dette. Her har vi i mange år afholdt fælles grundlovsmøder og hvert tredje år siden 2012 har skole og kirke, idrætsforening og by- og borgerforeninger sammen arrangeret store HØSTivaller med flere end 1000 deltagere. Hele området bindes sammen af vores lokale sogneblad HØST, hvor alle har en stemme. Så egentlig ser vi vores kommende kultur-og idrætshus som en naturlig gren på et samarbejde, der gennem de sidste 30 år har vokset sig stærkt. Vores håb er, at det nye hus kommer til at danne ramme for, at endnu flere kan mødes og nye fællesskaber opstå. Huset bygges sammen med den lokale skolehal med udsyn til Hadbjerg kirke.

Vi glæder os til første spadestik

Med god hjælp og økonomisk støtte fra provst og provstiudvalg i Favrskov Provsti og opbakning fra visionære politikere og dygtige embedsfolk i Favrskov Kommune er vi godt på vej. Drømmen er nu blevet til en klar forventning om, at inden udgangen af 2021 har vi taget det første spadestik. Ihh hvor vi glæder os. Vores håb er stort og det frivillige engagement vedholdende. Det er skønt at være sognepræst på et sted, hvor man ikke er bange for at kaste sig ud i nye projekter og tænke stort for at udvikle det lokale fællesskab.

Foto: Illustration af den nye HØST-huset i Hadbjerg

Relaterede artikler