17. juni 2024

Voldum Børnehus plantede nye frugttræer og flere er på vej

Favrskov Kommune har indgået en stor samarbejdsaftale med den almennyttige organisation Plant et Træ, der sikrer kommunen op til 40.000 nye træer hvert år i fem år.

Det samlede antal træer forventes at kunne rejse cirka 50 hektar ny skov, og dermed tager kommunen et stort skridt mod målet om at rejse 521 hektar ny skov inden udgangen af 2030.

Samme dag, som samarbejdsaftalen bliver underskrevet, er borgmesteren i Favrskov Kommune, Lars Storgaard, ude for at plante frugttræer med børnene i Voldum Børnehus. Frugttræerne er en del af et andet nyt samarbejde mellem Favrskov Kommune og Plant et Træ, hvor 14 børneinstitutioner i Favrskov modtager frugttræer og frugtbuske, som børnene får lov at plante, passe og på sigt plukke af.

Borgmesteren glæder sig over alle de nye træer, der er på vej. Både de små frugtplantager til institutionerne og de mange tusinde træer, der skal blive til nye skove.

– Når vi planter træer og rejser skove, så får vi meget mere end bare ny natur. Skovrejsning er også et vigtigt værktøj til at nedbringe vores CO2-aftryk og passe på vores grundvand, så derfor er skovrejsning noget, vi i Favrskov prioriterer meget højt, fortæller han til kommunens hjemmeside.

Landsformanden for Plant et Træ, Jens Døssing, er også mødt op ved børnehuset i Voldum for at hjælpe til med, at de frugttræer, som Plant et Træ har doneret, kommer godt i jorden.

– Det er simpelthen så tilfredsstillende, når det lykkes at få omsat donationer fra private virksomheder til nye plantager og skove rundt omkring i de danske kommuner. Det er netop det, vores organisation er sat i verden for, og derfor er vi virkelig glade for, at Favrskov Kommune vil være med og lægge jord til, siger landsformanden.

Samarbejdsaftalen mellem Favrskov Kommune og Plant et Træ løber fra 2023 til og med 2027. Træerne hertil er doneret af Plant et Træ og er sponsoreret af forskellige virksomheder, som Plant et Træ samarbejder med.

Frugtplantagerne ved de 14 børnehuse er ligeledes doneret af Plant et Træ og er alle sponsoreret af Landal Greenparks.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler