26. februar 2024

Fem millioner til mere klimasikring af midtbyen

Klimasikring: For få uger siden blev vi endnu engang mindet om, at oversvømmelser fra Lilleåen ved kraftigt regnvejr er en reel risiko for Hadsten Midtby. Denne gang bestod det nye vådområde Kollerup Enge testen og hindrede en oversvømmelse lig den, der var i 2011, der blandt andet ramte Kvickly.

Kommunens projektleder, Klaus Overgaard Kristensen, udtalte til Lokalavisen Favrskov i forbindelse med det seneste regnvejr, at det er en hændelse, der kan forventes hvert 10. år. Derfor skal der yderligere tiltag til for at sikre Hadsten Midtby mod, for eksempel, de såkaldte 100 års-hændelser.

På næste møde i Teknik- og Miljøudvalget har forvaltningen indstillet til politikerne, at der gives et anlægsbevillig på 5 mio. kr. til næste etape af klimasikringen.

Projektet omfatter, hvis det bliver vedtaget i sin fulde form, følgende delelementer:

  • En udvidelse af Lilleåen ved Ernst B. Sunds Plads (dobbelt vandløbsprofil)
  • Et trappeanlæg på nordsiden af åen ved Sløjfen
  • En permanent, smal højvandsbarriere udført som spunsvæg mellem Søndergade og Lilleåparken
  • Et jorddæmning i Lilleåparken ved Ågade/Engvej.
  • Renovering af den offentlige sti mellem Søndergade og Skanderborgvej med ny belysning m.v.

På kortet herunder kan man få et overblik over projektet:

Kortbilag fra indstillingen til Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 9. marts 2022. Bemærk – dette er blot forvaltningens indstilling og kan blive ændret gennem den politiske behandling. Den skitserede sti mellem Søndergade og Lilleåparkens nordside er ikke en del af dette projekt. Kort: Favrskov Kommune.

Anlægsfasen er ifølge indstillingen inddelt i to deletaper. Tiltagene mellem Søndergade og Skanderborgvej sker på kommunale arealer og planlægges udført i 2022. De tiltag, der skal udføres på privatejede arealer, kræver dialog og aftaler med grundejerne.

Hele indstillingen kan læses her.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler