1. december 2023

Bonnichsen gæster Hadsten Højskole

Den 19. februar klokken 19.00 gæster Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET og opvokset i Sønderjylland, Hadsten Højskole i anledningen af, at det er 100 år siden at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Som barn af grænselandet vil Hans Jørgen Bonnichsen gennem familiens ikke altid lige lykkelige historie fortælle om, hvad det betyder at være en del af to kulturer. Fortællingen starter i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland, der blev en del af det stortyske rige. Det medførte, at 5000 unge sønderjyder mistede livet i 1. Verdenskrig i en kamp, der ikke var deres – heriblandt Bonnichsens tre onkler. Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt, men 2. Verdenskrig helede ikke det belastede naboskab. I 1955 blev der åbnet mulighed for fredelig sameksistens ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene.

Arrangementet er lavet i samarbejde med Folkeuniversitetet og er led i Genforeningsturnéen. Entré inkl. kaffe og kage er 50 kr., der betales i døren. Billeterne sælges efter først til mølle-princippet.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler