28. maj 2023

Nu er der hjælp på vej til sårbare borgere der ønsker at blive røgfri

Favrskov Kommune har fået 1,9 millioner kroner til en styrket rygestopindsats til borgere med psykisk sygdom og handicap.

Pengene kommer fra den nationale rygestoppulje ”Styrket rygestoptilbud til særlige grupper”, og de skal anvendes til at støtte de borgere i målgruppen, som ønsker hjælp til at stoppe med at ryge.

Favrskov Kommune tilbyder i forvejen gratis rygestopkurser, men mennesker med psykisk sygdom og/eller handicap kan have behov for mere støtte for at kunne stoppe med at ryge. Det kan fx være et lidt længere rygestopforløb eller tættere kontakt med rygestoprådgiveren. Det bliver muligt med midlerne fra rygestoppuljen, der også gør det muligt at tilbyde borgerne tilskud til rygestopmedicin i længere tid end vanligt.

Rygestopforløbene tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov, og formand for Social- og Sundhedsudvalget, Grethe Villadsen, håber, at mange borgere vil tage imod tilbuddet.

– At stoppe med at ryge er et af de allerbedste valg, man kan træffe for sin egen sundhed. Vi ved, at vejen til et rygestop kan være længere, hvis man også har psykisk sygdom eller et handicap, og jeg er virkelig glad for, at vi nu får mulighed for at tilbyde disse borgere mere støtte på denne vej. På den måde er puljemidlerne med til at understøtte kommunens indsats for øget lighed i sundhed, siger Grethe Villadsen.

Favrskov Kommune vil arbejde systematisk med at rådgive borgere tilknyttet handicap- og psykiatriområdet om det nye, udvidede rygestoptilbud, der løber fra 21. december 2020 til 31. december 2023.

Det bevilgede tilskud er på 1.910.693 kroner, og målsætningen er, at halvdelen af rygerne går i gang med et rygestop.

Yderligere information:

Grethe Villadsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, 3058 7342

Birgitte Holm Andersen, sundhedschef, 4064 6164

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler