28. marts 2023

Hadsten Hawks får flot donation fra Nordea Fonden til deres unge trænere

Hadsten Hawks, Favrskov Kommunes eneste basketklub, har et stort ønske om, at få flere til at spille basket, og for at det kan blive muligt, skal man også have dygtige trænere. Det støtter Nordea Fonden nu op omkring, så klubben kan få flere unge trænere på kursus.

Gennem det sidste års tid har man haft et par unge trænere, Oscar Andersen og Will Nielsen, på 14 år til at træne et af klubbens hold for de yngste, og det har vist sig at være en stor succes, og nu vil klubben gerne udvikle, både de nuværende trænere, men også se, om man kan lokke nye til, således at klubben i endnu højere grad kan blive selvforsynende på trænerfronten.

“Vi kan se, at de unge går til opgaven som træner på en helt anden måde end de voksne, de kaster sig bare ud i det, og er ikke bange for at prøve ting af, som de har set på YouTube eller andre steder. Vi har fået mange gode tilbagemeldinger, og de unge vokser også med opgaven, og derfor er det helt naturligt at give dem nogle kompetencer via kurser, både her i klubben og gennem Dansk Basketforbund og DGI”, fortæller Anders Andersen, der er formand for Hadsten Hawks, og tilføjer:

“Gennem træneruddannelsen, har man også mulighed for at vælge spor hen ad vejen, så man kan blive endnu mere målrettet og sigte mod eliten, men man kan også vælge at fokusere mere på bredden, hvis man mere er til det, så det er meget alsidigt at blive ungdomstræner, og de 10.000 kroner fra Nordea Fonden er et stort bidrag til vores visioner om at uddanne nogle flere trænere”

Set med Nordea og Nordea Fondens briller, så passer projektet om at uddanne ungdomstrænere helt perfekt med det, som Nordea Fonden har til formål, nemlig at støtte op om lokale, frivillige initiativer, og derfor var man da heller ikke i tvivl omkring en donation, da man fik henvendelsen fra Hadsten Hawks.

“Vi vil gerne være med til at sikre, at idræt ude klubberne kan leve og få de bedste betingelser, og vi kan jo se, og det gælder stort set alle idrætsgrene, at der er færre og færre frivillige til at varetage de opgaver der er i en klub. Mange tænker, at når de har betalt kontingent, så sørger klubben for resten, og sådan fungerer det jo bare ikke. Så det med at uddanne nogle unge til at blive trænere, det er en fremragende ide, der kan være med til at sikre klubben fremadrettet. Det er også med til at udvikle de unge trænere og fastholde dem til klubben, og jeg tror der er mange klubber der kunne lære noget af det her projekt”, lyder det fra Steffen Ludvigsen, der er direktør for Nordea Hadsten.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler