28. februar 2024

No logo found

No logo found

Dannelse og udvikling er i fokus på Hinnerup Billedskole

Hinnerup Billedskole har taget hul på en ny forårssæson. Billedskolen har over årene sat præg på byen og fokuserer på at udvikle elever både personligt og kreativt.

Dannelse, udvikling og fællesskab er nogle af de emner, Line Frøslev fra Grundfør kredser om, når hun taler om arbejdet som daglig leder på Hinnerup Billedskole. Børn og unge skal have fyldt kreativ erfaring i rygsækken, men personlig udvikling er lige så vigtig. Med en undersøgende og eksperimenterende tilgang er der lige stort fokus på proces og produkt.

”For at lykkes med et billedkunstprojekt, er det vigtigt, man har en lærerig og givtig proces, hvor man ikke fokuserer for meget på produktet. Men undersøge og lukke op for, det ikke blev helt som forventet. Det giver afsæt for endnu et forsøg og rokker lidt ved børnenes oplevelse af, hvad der er perfekt eller pænt, og det kan overføres til menneskelige, basale tanker om sig selv”, siger Line Frøslev til ByensNyt.

Det ses i metoderne, eleverne oplever i undervisningen, som tidligere udfordringer med pensler af græs, blyanter sat på en lang pind eller forme ler bag ryggen. Benspændene gør, det færdige værk ikke kan blive så perfekt eller detaljeret som forventet. Alle er på lige fod, og det skaber tryghed og mod. 

”Vi er enormt optaget af den perfekthedskultur, der er blandt børn og unge. Vi ser et kæmpe potentiale i at rokke ved forestillingen om, at man skal være perfekt og præstere hele tiden. Det er der rigtig mange unge, der lider under, og med billedkunsten kan vi dæmme op for den perfektionskultur”, fortæller Line Frøslev.

Sammen med en kollega tog hun i 2006 initiativ til Hinnerup Billedskole, hvor hun har været leder næsten alle år. På det tidspunkt var Line lærer i Hammel, hvor der allerede var en billedskole, som hun blev introduceret til. Hun underviste i billedkunst og elskede at formidle, så selv at starte en billedskole var naturligt.

Med 10.000 kr. fra kommunens start- og udviklingspulje startede de billedskolen som pilotprojekt. Det førte første sæson til et hold på 18 elever på Haldum-Hinnerup Skolen. Siden er den kun vokset, og i forårssæsonen, der lige er startet, er der plads til 84 elever fra 0. klasse til 21 år fordelt på syv hold. De underviser nu også på Rønbækskolen og Præstemarkskolen og får fast tilskud pr hold.

Fra forsigtig streg til store armbevægelser

Den nystartede forårssæson har stadig hold med ledige pladser, mens andre er blevet udvidet og har venteliste. Der er mange gengangere blandt eleverne, og nogle er med gennem hele deres skoletid. Udover holdundervisning med maling, tegning, grafik og skulpturer har skolen også andre tilbud. Til april starter udendørs ”land art”, og løbende er der weekend- og feriekurser og et hav af forskellige forløb, arrangementer og ture.

Foto: Hinnerup Billedskole

Undervisningen på Hinnerup Billedskole varetages af fire udøvende kunstnere, der alle har pædagogisk erfaring. Line Frøslev kastede al sin tid i kunsten, da hun i 2008 sagde sit lærerjob op. Hun brænder i dag for arbejdet som kunstner, kunstformidler og forfatter, og hendes værker kan ses flere steder i landet. Senest afslørede hun en række skulpturer i Kolding.

Eleverne er en inspiration, og kunstnerisk beskriver hun børn og deres umiddelbarhed som de ”vildeste helte”. Men det er ikke den eneste motivation i arbejdet. Over årene har Line set elever få selvtillid og blomstre, og forældre har fortalt, hvordan de ser deres børn udvikle sig. Der er rum for eleverne til at udfolde sig i fællesskabet, og der knyttes bånd på tværs i fysisk samvær.

”Det er den største drivkraft at se, hvordan der bliver tændt lys i børnenes øjne. Hvordan de vokser som mennesker og får lyst til at bruge fantasien og kreativiteten i deres liv. Flytter sig fra at være den, der aldrig siger noget, til at være den, der råber op. Eller den, der næsten ikke tør at lave en lille forsigtig streg, går til at stå og føre penslen med kæmpestore armbevægelser. Hvis du i skoleregi hver dag oplever, at du ikke slår til på nogen planer, men pludselig får succesoplevelser i det her forum, hvor det handler om billedkunst, giver det selvtillid”, siger Line Frøslev.

Hver sæson har et tema og munder ud i en udstilling med elevernes værker. Men Hinnerup Billedskole har også sat varigt præg på byen. På hjørnet af Ådalsvej og Fredensgade kan man på hegnet se døre, elever har malet, fra nedrevne huse. Dertil kommer udsmykning på Hinneruplund, i tunnellen ved stationen samt mosaiksøjlerne, der blev afsløret af kronprinsparret ved byens 150-års jubilæum. Til stor glæde for børnene.

”De er jo enormt stolte, og det giver følelsen af, at man er med til at skabe noget værdi for både børnene og andre. Når børn er med til at udsmykke vores byrum, tror jeg også, det bidrager til, at der passes bedre på det”, siger Line og tilføjer, at værkerne ikke har oplevet hærværk.

I Danmark er der 101 billedskoler, fire i Favrskov – Hinnerup, Hadsten, Hammel og Ulstrup. Den udfoldelse, selvtillid og det fællesskab børnene oplever her, mener Line har stor betydning for både individ og samfund. Kunsten har en selvstændig værdi, men afføder også dannelse, udvikling og kreativitet. Personlig og kulturel dannelse har stor betydning.

”Fra samfundsmæssig side kalder man på mere kreativitet, passion, innovation og fantasi for at drive og udvikle vores samfund. Det gælder også på individniveau. Hvis man tænker, ”hvordan kan mit liv blive, og hvordan kan det forme sig?”, så starter det altid med en forestilling eller en fantasi. Det er også omdrejningspunktet på billedskolen at arbejde med forestillingen, fantasien og kreativiteten. Der udvikles kompetencer, der kan bruges i ens eget liv og til at tænke, hvor verden kan bevæge sig hen. Der var aldrig nogen, der havde opfundet elbilen, rumraketten eller tomatsalaten, hvis de ikke brugte fantasien”, siger Line Frøslev.

Foto: Hinnerup Billedskole
Mads Hvid
Mads Hvid
Mads Hvid er uddannet journalist og skriver for ByensNyt med udgangspunkt i 8382 Hinnerup. Mads er uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har tidligere skrevet for DK Medier. I dag bor han i Aarhus, men er født og opvokset i Søften.

Relaterede artikler