28. februar 2024

Efter tilløb har Jeanette taget springet ud i tilværelsen som selvstændig med Sprogklinikken.dk

Siden 2011 har Jeanette Hølledig Mikkelsen været ansat som audiologopæd på Aarhus Universitetshospital, men for en måneds tid siden skiftede hun det offentlige ud med det private, og startede sin klinik op, som hun kalder Sprogklinikken.dk.

Jeanette er oprindelig uddannet skolelærer, og det bragte hende til Møllevangskolen i Aarhus, hvor de havde et spor med klasser for børn med høretab af forskellig grad, og det var her interessen for børns sprog for alvor blev vakt.

”Jeg blev ansat på Møllevangskolen i 2001, hvor vi i stedet for tegnsprog kommunikerede med såkaldt ”tegndansk”, hvilket er et lidt forsimplet dansk talesprog, hvor man så sætter nogle tegn på, fordi så kunne man ligesom nå ud til alle, både dem der var døve og dem der havde et ok talesprog. I løbet af de ti år, som jeg var på Møllevangskolen, skete der utrolig meget, blandt andet begyndte flere børn at få Cochlear Implant (CI), som er høreteknologi som man kan indoperere, hvis barnet er helt døvt. Det giver ikke normal hørelse, men noget der gør, at de bliver i stand til at lære at høre samt udvikle talesprog, og forventningerne til udbyttet blev med tiden gradvist større”, fortæller Jeanette, der – mens hun arbejdede på skolen – tog en uddannelse som audiologopæd på VIA, og senere blev ansat på Aarhus Universitetshospital på audiologisk klinik.

Her var hun med til at opstarte et rehabiliteringstilbud til børn med CI efter AVT-metoden (Auditory Verbal Therapy), som er et genoptræningsforløb med amerikansk oprindelse til børn med høretab, hvor man forsøger at få det bedste ud af barnets ressourcer. Barnet lærer at bruge sin hørelse fuldt ud, da man ved hjælp af træning kan stimulere hørelsen og de auditive områder i hjernen. Målet er at lære talesprog, så man får et alderssvarende sprog, og dermed kan blive inkluderet i alle sammenhænge. I 2015 blev Jeanette certificeret i AVT-metoden, som en af de første herhjemme.

”Da jeg startede på audiologisk klinik, var det helt nyt med AVT, og man fik blot et forløb på et enkelt år. Jeg har været med til at arbejde for, at børnene og deres familier kunne få et treårigt forløb, som også omfatter flere børn end oprindeligt, dog stadig ikke de børn med milde høretab. Det arbejdes der fortsat på, blandt andet gennem forældreforeningen ”Decibel”, der kæmper hårdt for denne del. Det jeg tænker jeg kan gøre i min klinik, er at tilbyde et privat AVT-forløb, blandt andet til dem der ikke får det tilbudt gennem det offentlige, men også til dem der er blevet afsluttet i deres forløb. Her har jeg nemlig oplevet, at en del forældre efterspørger yderligere hjælp og som selv er villige til at betale for det”

Ud over AVT, vil Sprogklinikken.dk også tilbyde mere traditionel talepædagogisk vejledning og forløb til børn, som f.eks. har problemer med udtalen eller af den ene eller anden årsag har en sproglig forsinkelse, og – som noget helt nyt, tilbyder Sprogklinikken såkaldte ”Baby-boost” og ”Sprog-boost” konsultationer til familier med børn, som ikke nødvendigvis har udfordringer med sproget. ”Jeg oplever at mange forældre gerne vil gøre noget ekstra for deres barn, og den sproglige udvikling har bare en utrolig stor betydning for, hvordan det går barnet senere hen i livet. Med disse skræddersyede konsultationer og forløb, vejleder jeg forældrene i at sprogstimulere i det daglige, med udgangspunkt i der hvor barnet er, her og nu”

Jeanette har ud over Sprogklinikken.dk en deltidsstilling i ”Decibel”, hvor hun arbejder 1-2 dage om ugen, hvilket gjorde det en del lettere at tage springet som selvstændig.

”Jeg har gennem et stykke tid gjort mig nogle tanker, og en kombination af, at mine egne børn er store, en deltidsstilling igennem Decibel og så lysten til at stå på egne ben har gjort, at nu var tidspunktet rigtigt for mig. Det er stadig helt nyt, spændende og lidt skræmmende at stå på egne ben, men jeg glæder mig rigtigt meget til, at komme godt i gang og få besøg af nogle dejlige børn og deres forældre. I AVT ses forældrene som centrale i barnets sproglige udvikling, og da forældre netop er de allervigtigste ift. barnets sproglige udvikling, giver det så god mening at der er fokus på at give forældrene redskaber, og det kan de få hos mig. I dagtilbuddene er der stor opmærksomhed på børns sprog, men det kan godt være vanskeligt, oplever jeg, for forældrene at få de gode snakke med pædagogerne omkring det enkelte barn, fordi tiden er der bare ikke”

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler