15. juni 2024

Solhøj udvides med 12 nye boliger

I løbet af det kommende år udvides Plejecentret Solhøj i Hammel med 12 nye boliger. Det sker ved at bygge en ekstra etage oven på to af plejecentrets eksisterende bygninger, og når byggeriet står færdigt, vil der være i alt 72 boliger på Solhøj.

Solhøj blev opført i 2019, men var forberedt til at kunne udvides, og det er det, der sker nu. Stilladserne er ved at blive opstillet, og borgmester Lars Storgaard glæder sig til, at endnu flere borgere får mulighed for at bo på Solhøj.

“Prognoserne viser, at vi får brug for flere plejeboliger i de kommende år, og når vi sammenholder de 12 nye boliger med, at vi også planlægger at bygge et nyt plejecenter i Hadsten, så er vi godt med og kan tilbyde borgerne nogle rigtig gode plejeboliger. Solhøj er et skønt plejecenter, som vi med glæde gør lidt større”, siger Lars Storgaard.

I forbindelse med at der bygges nye etager på plejecentret, bliver det i en periode nødvendigt at genhuse nogle af de nuværende beboere. Det kan heldigvis lade sig gøre i stueetagen, så borgerne kan forblive i de vante rammer på Solhøj. Under genhusningen flytter det plejepersonale, som borgerne kender, også med ned i stueetagen, og det glæder formand for Social- og Sundhedsudvalget, Rikke Randrup Skåning.

“Det betyder meget for borgernes hverdag, at de er sammen med mennesker, de kender og er trygge ved. Ikke mindst når de som her skal genhuses i en anden lejlighed i en periode, så det har været vigtigt for os, at hverdagens velkendte ansigter følger med”, siger Rikke Randrup Skåning.

De 12 nye boliger på Solhøj kommer til at ligne de eksisterende boliger på plejecentret. De vil ifølge tidsplanen være klar til indflytning omkring 1. august 2023.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler