26. februar 2024

Venstre vil gøre madordning frivillig

I de seneste uger, har der været skrevet og talt meget om Favrskov Kommunes madordning til ældre, visiterede borgere, og nu vil Venstre gøre ordningen frivillig.

Vi har modtaget nedenstående læserbrev fra Lone Glarbo, der er byrådsmedlem for Venstre i Favrskov Kommune.

I Venstre har vi lyttet til Ældrerådet og Ældre Sagen i Favrskov, som er meget skeptiske overfor ordningen, og derfor ønsker Venstre at gøre den frivillig. Det betyder, at hjemmehjælperen smører og anretter frokosten uanset om borgeren selv har indkøbt brød og pålæg eller om borgeren har indkøbt kommunens smør-selv-pakke.

Medlemmerne af Ældrerådet og Ældre Sagen repræsenterer nuværende og kommende borgere, som er visiterede til ordningen, og derfor vægter vi netop deres mening højt. 

Vores intentioner med at indføre ordningen var udelukkende de bedste, nemlig at sikre de ældre frisk og sund mad. Men det betyder meget, at man selv kan vælge smør-selv-pakkerne, såfremt det er dem, man ønsker til sin frokost.

I Venstre hylder vi det frie valg, og så må vi gøre maden så indbydende og lækker, at flere vælger den ad frivillighedens vej. Vi gør samtidig opmærksom på, at de, som modtager frokosten i dag, alle er tilfredse med den.

I Venstre har begrundelsen for ordningen aldrig været at opnå en besparelse, men udelukkende at sikre en ordentlig og nærende frokost til ældre og småtspisende.

Ordningen blev vedtaget af et enigt byråd til budgettet i oktober 2020, men fremover ønsker Venstre at gøre den frivillig, fordi vi mener, at det er vigtigt at lytte til kommende brugere af ordningen. 

Ordningen blev indført 1. januar 2021, og dengang var der 47 visiterede anretning af frokost. Man kan kun visiteres til ordningen, hvis man ikke selv kan stå for den daglige madlavning. 

Forslaget bliver stillet ved kommende byrådsmøde den 27. april.

Relaterede artikler