9. december 2023

Forslag til nye boliger på vej i Hadsten

Ravngårdsvej og “Den Gamle Realskolegrund”.

Favrskov kommunes direktør for teknik og miljø har udarbejdet to nye indstillinger til byrådets godkendelse.

Den ene indstilling omhandler en tilladelse til at en privat bygherre kan etablere et nyt boligområde på Ravngårdsvej. Lokalplanområdet ligger i dag i landzone og ved lokalplanens vedtagelse vil området bliver overflyttet til byzone.

Den anden er et forlag til realisering af et etagebyggeri på den gamle realskolegrund, som har ligget ubenyttet hen, siden Hadsten Ungdomsklub brændte tilbage i 2013. Her foreslås der opført to etageboliger på henholdsvis 4 og 5 etager. Lokalplanen vil være i tråd med Hadstens nye midtbyplan, hvori man foreslå en fortætning af boligmassen og en boligmæssig diversitet, der imødekommer forskellige boligbehov i midtbyen.

Der kan læses mere om de to indstillinger til nye boliger på Favrskov Kommunes hjemmeside eller ved at følge dette link: Lokalplaner på vej.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler