26. september 2023

125 år med rent vand

Hadsten Vandværk kunne d. 8. april fejre 125 års jubilæum. For de forbrugere, som for ca. 125 år siden tog beslutningen om at slutte sig sammen i en større enhed, og afgive en lille del af deres selvbestemmelse i fællesskabets interesse har det helt sikkert været en stor beslutning.

For 125 år siden foregik vandforsyningen fra private brønde, som af praktiske hensyn ofte var nedgravet på gårdspladsen, og af økonomiske årsager ofte ikke dybere end højst nødvendig. Og så hejste eller pumpede man vand op med håndkraft. Den gang var brønd, mødding og ajlebeholder på gårdspladsen i umiddelbar nærhed af hinanden, så i sagens natur var drikkevandet ikke altid var det sundeste, man kunne indtage. Det skriver Hadsten Vandværk om i et fint lille jubilæumsskrift, som man netop har udgivet.

Det knap så sunde vand resulterede i, at man den gang begyndte at slutte sig sammen i større enheder, hver med egen bestyrelse. Så kunne man i fællesskab rejse kapital til nye dybere boringer, pumpekapacitet, rørlægning og vandbeholdere. Det lykkedes og ofte måtte man for at skaffe den nødvendige kapital pantsætte ejendomme som garanti overfor bank eller sparekasse.

For en generation siden fandtes der stadigvæk små bysamfund med denne type forsyningssystem. Vandanalyserne fandt den gang sted ved at man tømte beholderne for vand, efterså og rengjorde dem indvendigt med kost og skovl. Hvis der på bunden af beholderen både var levende regnorme og skrubtudser var vandkvaliteten i top, og man kunne trygt drikke det.

Hadsten Vandværk er startet på samme måde og består i dag af en del af de ”små” enheder, som var starten på det hele. Den geografiske udbredelse er øget i takt med, at de små enheder gennem tiden er blevet fusioneret og i dag strækker Hadsten Vandværk sig fra Vissing i nord over Selling i øst til Ravngårdsvej i syd og slutteligt Lerbjerg – Svejstrup, Lyngå og Vivild mod vest.

Naboen trak ham med

Lars Karstenskov Andersen, der er formand for Hadsten Vandværk kom i bestyrelsen for en 12-13 år siden. Det var hans nabo, der overtalte ham til at tage med til generalforsamlingen og da de gik hjem fra den var de begge kommet med i bestyrelsen.

Lars Karstenskov Andersen

Et par år efter blev han valgt til formand og det har han været lige siden, så formandskabet strækker sig over ca. 10 år nu.

”Jeg synes det er et spændende og vigtigt arbejde” fortæller Lars Karstenskov til Byens Nyt. ”Jeg har bestyrelseserfaring fra Expedits bestyrelse, hvor jeg gennem flere år har været medarbejderrepræsentant” fortæller Lars. ” Jeg kan godt lide at være med til at sætte dagsordenen og præge tingene og hvis vi med sund fornuft foretager de rigtige investeringer, kan vi styrke driften og opnå nogle rigtig gode vandpriser og det gavner jo alle”

Det er ikke det rene vand at drive et moderne vandværk med 162 km vandledninger, som skal vedligeholdes, 3800 målere i drift, 4.500 store og små, private og industrielle forbrugere. Hadsten Vandværk pumper hvert år 610.000 m3 råvand op af jorden mange forskellige steder i omegnen af Hadsten, som behandles på de tre topmoderne produktionssteder til det færdige produkt, som ender i forbrugernes vandhaner. I 2020 omsatte værket for ca. 6,6 mill. kr.

Følg med her på ByensNyt de kommende dage og læs næste afsnit om Hadsten Vandværks historie og om nogle af forventningerne til fremtiden. Du kan også finde mere information på Hadsten Vandværks hjemmeside

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler