26. februar 2024

Brugermøde i Sløjfen trak fuldt hus

Der måtte sættes ekstra stole og borde op i Café Sløjfen, da man søndag formiddag afholdte det årlige brugermøde, hvor der blandt andet var kampvalg til bestyrelsen.

Trods regn og rusk, var fremmødet stort søndag formiddag, da Kulturhuset Sløjfen afholdte sit årlige brugermøde, det der på mange måder minder om en klassisk generalforsamling. Ordstyrer blev Kristen Mark, der er tidligere bankdirektør i Vestjysk Bank, og han styrede begivenhederne med hård hånd, således at tidsplanen blev holdt, endda med fem minutter at give af til slut.

Jan Erik Elgaard, formand for Sløjfens bestyrelse, fremlagde sin beretning og kunne fortælle om de mange ting der er sket i kulturhuset siden sidste år. Han løftede også sløret for noget af det der kommer til at ske i 2020, og gav også en kort version af, hvordan bestyrelsen ser på placeringen af en ny ungdomsklub.

Herefter fortalte Rasmus Møller, direktør for Børne og kultur forvaltningen, om de kommende planer for tilbygningen, der skal rumme ungdomsklubben, men som også skal kunne bruges af andre med tilknytning til Sløjfen samt ombygningen af Sløjfens køkken, således at man får mulighed for reelt at drive en café i huset. Byggeriet forventes i gang i 2021 og færdiggjort i 2023. Placeringen er ikke endeligt fastlagt, men dog ligger det klart, at en placering af klubben på nordsiden ikke bliver en mulighed.

Foto: Peter Winding

Slutteligt var der valg til bestyrelsen, og her var næstformand Mona Glerup og Michael Jensen på valg, mens Jane Stampe Christensen og Lena Kim Christensen havde meldt deres kandidatur, således at der skulle kampvalg til. Det endte med, at Jane Christensen og Michael Jensen blev valgt, og dermed endte Mona Glerups tid i Sløjfens bestyrelse. Hun har været med siden 2002, hvilket må siges at være noget af en bedrift.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, og her blev Peter Winding valgt til næstformand, mens Jan Erik Elgaard fortsætter som formand.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler