Caféen holder brugermøde tirsdag den 8. februar kl 19.00

”Café Snakbar er ved at blive voksen. Caféen har eksisteret i et års tid, og nu indbyder vi hele Hadsten til brugermøde. Vi oplever en utrolig opbakning til caféen, og vores ide om at være hele Hadstens café lykkes faktisk hver uge, fortæller Trine Persson, der er aktivitetsleder i caféen. ”Men vi vil gerne have DIT input til, hvordan vi også i fremtiden har en café, der har fingeren på pulsen i forhold til hjemlighed, hjertelighed og kvalitet. Derfor holder vi som noget helt nyt Brugermøde for hele byen,” fortsætter hun.  

Brugermødet er som sagt noget nyt. Her indbydes alle borgere i Hadsten og omegn til at være med til at sætte præg på caféen. Caféen er en aktivitet under Røde Kors, så brugermødet er ikke en generalforsamling, men det er her, man vælger den Styregruppe, der har ansvaret for caféen. Og du har mulighed for at blive valgt ind. Fem ud af syv pladser i Styregruppen skal nemlig være brugervalgte. ”Det er fordi vi gerne vil have, at det er folk fra området, der vælger, hvem der træffer beslutningerne om caféen, udtaler Trine Persson.

De fem valgbare medlemmer af Styregruppen vælges hvert år på det årlige brugermøde. Valget sker for en 2-årig periode, og medlemmerne er skiftevis på valg hvert andet år. Man kan forvente ca. 4 årlige møder. Valgbare til styregruppen er borgere med interesse for caféen og dens frivillige. Man skal enten møde frem på brugermødet eller have givet skriftligt tilsagn om at stille op.

Linda Winding sidder også i den nuværende styregruppe. ”Vi ser gerne, at de to af medlemmer kommer ”udefra” og har kendskab til organisation og foreningsbestyrelse,” fortæller hun.  ”Vi vil nemlig gerne styrke de kompetencer i ledelsen af caféen.”

Og så er det en ambition, at tre medlemmer bliver brugervalgte, fundet blandt de nuværende aktive frivillige. Valget sker dog på Brugermødet, så det er vigtigt, at du møder op, hvis du vil have en finger med i spillet om caféens ledelse.

To pladser i styregruppen er allerede givet: cafeens økonomiansvarlige, Hanne Vinge Sørensen og Røde Kors bestyrelsens repræsentant, Trine Løvgren Persson.

Hvis du er interesseret i at stille op til Styregruppen, så er du meget velkommen til at kontakte Linda Kaae Hedegaard mobil 6053 0502 eller Trine Løvgren Persson mobil 3029 0454.

Dagsorden til brugermødet

  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning og kommende årsplan
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Valg af medlemmer til styregruppen + suppleanter
  5. Kort udvalgsrapportering 
  6. Udvalgsforpersoner fremlægger det forgangne år samt mål for det kommende år
  7. Deltagere i brugermødet kan efter hver udvalgs-rapportering tilkendegive interesse om deltagelse i udvalget
  8. Evt.

Café Snakbar serverer kaffe med mening. Overskuddet fra caféen går til Røde Kors’ humanitære aktiviteter i ind- og udland, og de frivillige er stolte over, at de på den måde bidrager på flere måder: Caféen er et mødested for Hadsten – et sted, hvor man kan drikke en kop te eller kaffe, spille et spil og hygge sig. Og så har den en rød tråd til den større verden via Røde Kors.

Vel mødt til brugermødet

Peter Winding er fotograf, videograf og grafisk designer på Grundfos i Bjerringbro. Peter har boet i Hadsten siden 1998, og han har været en aktiv del af kulturlivet: Kulturhuset Sløjfen, Kunsten ud i Landsbyerne, Stones by the River, Hadsten Billedskole mm.