22. maj 2024

DjH sætter ny rekord i uddannelsesaftaler

Den jydske Haandværkerskole har i 2021 opnået 572 uddannelsesaftaler med virksomheder. Tallet dækker både nye fulde/hele aftaler og restaftaler. Dermed sprænger DjH ligesom i 2020 årets måltal.

Det er uddannelsesaftalerne, der sikrer, at eleverne på erhvervsskolen får en kontrakt med en virksomhed om at stå i lære.

Måltallet ved årets begyndelse var 560, og det har til tider virket urealistisk at nå målet, medgiver skolens direktør Jesper Kofoed Petersen, men årsagen til, at målet alligevel er nået, står lysende klart, siger han.

”Alles indsats har været afgørende for, at vi har nået målet. Vi har undervisere af høj kvalitet. En skole, hvor eleverne kan arbejde i værkstederne alle døgnets 24 timer, og så arbejder vi hver dag på at blive erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner. Det bærer frugt.”, fortæller direktøren i en pressemeddelelse.

Positiv udvikling

Erhvervsskolen i Hadsten har i disse år vækst i antallet af uddannelsesaftaler med virksomheder. Måltallet i 2020 var 444 uddannelsesaftaler. Det mål blev nået med 573, men det skyldtes i høj grad, at trepartsaftalen sikrede et ekstra tilskud til virksomhederne.

”Det tilskud er ikke længere tilgængeligt. Derfor er det glædeligt, at vi alligevel nåede målet i 2021,” siger Jesper Kofoed Petersen.

Som bemærkning kan det nævnes, at der også er vækst i antallet nye elever med uddannelsesaftaler – både korte og hele aftaler.

I 2018 havde 536 elever en uddannelsesaftale. I år var tallet 749.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler