24. maj 2024

Færre oversvømmelser og bedre byrum til Hadsten

Nu starter anlægsarbejdet med en række projekter i Hadsten midtby, der skal forhindre oversvømmelser og forbedre byrummet langs Lilleåen.

Lilleåen, der løber tværs gennem Hadsten, er flere gange gået over sine bredder, hvilket har resulteret i, at dele af Hadsten midtby har stået under vand. Nu udfører Favrskov Kommune en række klimasikringsprojekter, der skal forhindre, at det sker igen.

Over for kulturhuset Sløjfen etableres et trappeanlæg i beton. Ved normal vandstand kan trappeanlægget bruges til ophold ved åen, og ved høj vandstand oversvømmes anlægget og fungerer dermed som en udvidelse af Lilleåen.

En strækning af Lilleåen graves ud, så der skabes plads til, at større vandmasser kan passere igennem åen, og andre steder etableres der spunsvæg og jorddiger, som kan holde vandet tilbage, så det ikke løber ind i midtbyen. Digerne etableres i Lilleåparken, og i den forbindelse vil nogle af parkens stier blive flyttet op på digerne.

I forbindelse med klimasikringsprojekterne bliver borgernes adgang til Lilleåen også forbedret. Udover at trappeanlægget kan bruges til ophold, bliver gangstien langs åen mellem Skanderborgvej og Søndergade opgraderet med belysning og bænke, og der skabes en generel bedre sammenhæng i hele stisystemet fra Kollerup Enge i øst til Lilleåparken i vest. 

”De tiltag, som vi nu sætter i gang i Hadsten, kommer til at give værdi til byen på flere planer. Vi får dels fremtidssikret byen mod oversvømmelser, og så skaber vi nogle nye muligheder for at nyde Lilleåen”, fortæller Søren Gade, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune.

Anlægsarbejdet starter op midt i august og forventes afsluttet ved udgangen af 2022.

De aktuelle projekter udgør anden etape af en større klimasikringsindsats i Hadsten. Anlæggelsen af vådområdet Kollerup Enge var første etape, og tredje og sidste etape indebærer en række projekter i og omkring Lilleåparken.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler