17. juni 2024

Favrskov Kommune styrker Flextur med 16 nye knudepunkter

Favrskov Kommune udvider nu antallet af de såkaldte knudepunkter fra fire til 20. Knudepunkterne skal gøre det billigere at tage en Flextur, når bus eller tog ikke er en mulighed.

Skal du fra A til B, og kører bussen eller toget ikke, så har du i dag mulighed for at tage en Flextur. Med Flextur vælger du selv, hvor du vil køres fra og til, og hvornår du vil afsted. Prisen på din Flextur afhænger af, om du kører via et knudepunkt eller ej. Starter eller slutter din Flextur ved et knudepunkt, bliver din tur markant billigere, end hvis du ikke rejser via et knudepunkt.

For at gøre Flextur til et attraktivt supplement til bus og tog i Favrskov, har byrådet besluttet at udvide antallet af knudepunkter fra de nuværende fire til i alt 20. 

Frem til 1. november 2023 kan alle indsende forslag til, hvor de nye knudepunkter skal placeres. Forslagene indgår derefter i forvaltningens endelige udpegning.

Erling Kvist Andersen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune, glæder sig over, at borgerne kan komme med input til de kommende knudepunkters placering.

“Vi har på forhånd en god idé om, hvor de nye knudepunkter kan gøre gavn, men jeg håber, at borgerne vil indsende nogle gode og velbegrundede forslag, og at vi på den måde sammen med borgerne sikrer, at de nye knudepunkter kommer til at gøre mest mulig gavn”, fortæller han i en pressemeddelelse fra Favrskov Kommune.

Forslag til knudepunkter kan meldes ind på favrskov.dk/knudepunkt frem til 1. november 2023. Herefter gennemgår forvaltningen de indkomne forslag, og efter en vurdering med fokus på at opnå det samlet set bedst mulige transporttilbud til borgerne fastlægges de endelige knudepunkter.De 16 nye knudepunkter forventes at træde i kraft i starten af 2024.

Skiltet markerer, at her er et såkaldt knudepunkt. Foto: Favrskov Kommune
Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler