28. februar 2024

Hjemmeplejen i Favrskov er blevet og skal blive mere fleksibel

Statsminister Mette Frederiksen løftede tirsdag sløret for to elementer i regeringens bud på en reform af ældreområdet. Det ene element er konceptet om ”helhedspleje”, hvor den ældre i højere grad selv skal kunne bestemme, hvad han eller hun vil have hjælp til. Det har man gode erfaringer med i Favrskov Kommune.

Det har længe været en del af kulturen i hjemmeplejen, at der har været plads til at afvige fra den planlagte opgave ved behov. Og fra januar 2023 blev der så sat ekstra skub i den dagsorden med konceptet ”Fremtidens visitation”. Her gøres det til en systematisk del af indsatsen i hjemmeplejen at tilbyde borgerne et alternativ til den planlagte hjælp, hvis der er behov for det.
 
“Vi forsøger at gøre op med den vanlige praksis om, at det udelukkende er den hjælp, man visiteres til, som skal udføres, når vores personale kommer ud i hjemmet”, siger Jeanette Rokbøl, kommunens ældrechef, til kommunens hjemmeside og fortsætter:

“Som hjemmepleje er det vores opgave at sørge for, at vi understøtter den enkelte i at leve et så godt og værdigt liv som muligt. Og her giver det mening, at det ikke kun er skemaet over de planlagte ydelser, der bestemmer, hvilken hjælp man giver. Her skal der være en fleksibilitet, der gør det muligt for borgeren og hjemmehjælperen i fællesskab at gøre noget andet, hvis det er det, der giver bedst mening”.

Som en del af projektet er medarbejdere i visitationen og plejen i færd med at gennemføre et uddannelsesforløb, der har borgerens øgede selvbestemmelse som et gennemgående tema. Samtidig er der sat gang i at udbrede medarbejdernes fokus på at sikre, at borgerne kender til muligheden for at kunne bruge den planlagte tid på noget andet. Det har foreløbigt givet gode resultater.

Læs resten af nyheden på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler