28. maj 2023

Opførelsen af bro ved Kollerup er godt i gang

Som et led I Banedanmarks projekt omkring elektrificeringen af jernbanenettet, er der i disse måneder gang i opførelsen af en del nye broer over jernbanen, blandt andet ved Kollerup Gods.

Her var der indtil for få måneder siden en bro over skinnerne, der både blev brugt af godset, men i høj grad også til de mange gående, der bruger området til en spadseretur, blandt andet i forbindelse med Hjertestien eller efter en tur på diget langs Lilleåen.

Muligheden for at komme over på den anden side og forbi godset ind mod Hadsten, er lige nu ikke en mulighed, da broen stadig er under opførelse, og først forventes færdig til september. Men som det kan ses på billederne, begynder den nye bro, som kun bliver for gående, at tage form, og mange glæder sig nok til, at man igen kan komme over jernbanen.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler