28. februar 2024

Byrådet sender lokalplaner i offentlig høring

På tirsdagens byrådsmøde i Favrskov Kommune blev det besluttet at sende to lokalplaner i offentlig høring i otte uger. Det drejer sig om Lokalplan 392 og Lokalplan 401, der også tidligere er omtalt her på siden.

Lokalplan 392 – Boliger i Over Hadsten

Den første lokalplan drejer sig om et boligprojekt på Ravngårdsvej 8 i Over Hadsten, hvor der gives mulighed for enten 17 eller 20 boliger – afhængig af om den eksisterende bebyggelse bliver bevaret. Lokalplanen vil give mulighed for op til to etagers byggeri, dog maksimalt én etage i det område, der ligger nærmest Over Hadsten Kirke. Det sker af hensyn til kirken.

Lokalplankort i to varianter. Til venstre ses en illustration med 20 boliger, hvor den eksisterende bygning nedrives, og til højre ses et eksempel med 17 boliger, hvor gården bevares. Over Hadsten Kirke er angivet i højre hjørne. Kilde: Favrskov Kommune

Det nye boligområde er beliggende ved siden af erhvervsområdet ved Over Hadstenvej, og derfor er der lagt vægt på at undgå konflikter mellem bolig og erhverv. Lokalplanen ligger desuden vægt på håndtering af regnvand, blandt andet gennem en udvidelse af det gamle gadekær i Over Hadsten.

Lokalplanforslaget lægges frem i offentlig høring i otte uger. Der bliver mulighed for at læse lokalplanen på denne side, hvor det også er muligt at læse mulighederne for at kommentere på planen.

Lokalplan 401 – Etageboliger på realskolegrunden

Den anden lokalplan omhandler muligheden for at opføre to punkthuse på en grund, der tidligere har huset Hadsten Realskole (1911-1969), børnehave og ungdomsklub, og som har stået tom siden en brand i 2013.

Kommunen har tidligere været til salg, men er ikke blevet solgt. Det er baggrunden for lokalplanforslaget, som skal danne grundlag for et nyt udbud. På den måde kan eventuelle købere se, hvilke byggemuligheder, der er på grunden.

Lokalplankort med angivelse af byggefelter (orange) samt det maksimale antal etager og taghøjde. Det blå felt angiver et underjordisk regnvandsbassin. Kilde: Favrskov Kommune

Lokalplanforslaget indeholder to byggefelter, som er angivet på kortet herover. Her vil der være mulighed for at opføre to punkthuse, der maksimalt må blive på henholdvis fire og fem etager.

Der er med det maksimale etageantal taget hensyn til Skt. Pauls Kirke og kirketårnet, og derfor må ingen dele af det sydlige byggefelt være højere end underkanten af kirketårnets kuppel, og ingen dele af det nordlige byggefelt må være højere end overkanten på kirketårnets kuppel.

Her ses et tværsnit, der viser byggefelternes maksimale højde i forhold til Skt. Pauls Kirke og omgivelserne. Den nedbrændte realskole er angivet med en stiplet rød streg til sammenligning. Kilde: Favrskov Kommune.

Hvis lokalplanforslaget bliver vedtaget, vil den fremtidige bebyggelsesprocent være 80 pct. Det medfører ifølge Erling Kvist Andersen (S), formand for planudvalget, at hvis det maksimale etageantal udnyttes, så vil bygningerne fylde væsentlig mindre end det areal, der er angivet på kortet ovenfor som byggefelt.

Udover muligheden for at bygge to punkthuse, så lægger planen op til at etablere et underjordisk regnvandsbassin og en offentlig sti mellem Kirkevej og Dr. Larsens Vej. Der skal etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig – enten på terræn eller i kælder under bebyggelsen.

Lokalplanforslaget lægges frem i offentlig høring i otte uger – fra 2. marts til 27. april 2020. Der er mulighed for at læse lokalplanen her, hvor det også er muligt at læse mulighederne for at kommentere på planen.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler