24. maj 2024

Elektrikere var til svendeprøve – online

Selvom det meste af samfundet tilsyneladende ligger stille hen, sker der en masse i det skjulte. Skoler, gymnasier og erhvervsskoler har alle etableret fjernundervisning til deres elever for at sikre en god og fornuftig undervisning – selv i krisetider. Det gælder naturligvis også Den jydske Haandværkerskole (DjH). Her er der taget online undervisningsmidler i brug, så erhvervsskoleeleverne når i mål med deres uddannelse, også selv om de ikke fysisk er på skolen.

Underviser Peter Wittendorff, DjH, havde midt i krisen, den 26. marts, de første elektrikerelever til en virtuel svendeprøve. Ved svendeprøven deltog i alt fire personer: Lærlingen, eksaminator og to skuemestre (censorer).

“Det gælder om at være godt forberedt og skabe de bedste rammer for lærlingen, der skal til svendeprøve. Tryghed er vigtigt og en forudsætning for, at eleven kan levere det bedste, de har lært”, fortæller Peter Wittendorff.

Der blev holdt flere online møder med eleverne i Teams – programmet, hvor eksamen blev afviklet – forud for eksamensdagen. Eleverne skulle have en vis fortrolighed med metoden og programmet.

“Vi kan aldrig levere den psykiske støtte online, som hvis vi befinder os i det samme rum, derfor er forberedelsen så vigtig”, siger Peter Wittendorff.

Eksamen i luften

Dagen før eksamen afleverede eleverne deres skriftlige arbejde og projekter online.

“Vi begyndte eksamen med, at jeg havde en lille snak alene med eleven, før de to skuemestre blev lukket ind i det virtuelle rum. Eleven fremlagde sit projekt og besvarede spørgsmål fra eksaminator. Så blev der lukket for eleven nogle minutter, hvor karakteren blev drøftet, før eleven igen var med og fik sin karakter,” forklarer Peter Wittendorff.

Den virtuelle eksamen forløb fornuftigt, og der blev givet gode karakterer. Peter Wittendorff understreger, at det er en mulighed, der kan anvendes i en given situation som den krise, vi for tiden befinder os i. Han foretrækker dog det personlige møde mellem elev, eksaminator og skuemestre med større nærvær og tryggere rammer.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler