1. december 2023

Gymnasiet gør klar til gradvis genåbning

ByensNyt har spurgt rektor Morten Caspersen på Favrskov Gymnasium om han vil give en kort status, nu hvor man går ind i en tid med gradvise og kontrollerede genåbninger:

”Ja, det vil jeg da bestemt. Vi åbner dørene for de første 3g-elever på mandag. Lokaler er ved at blive indrettet, gangarealer tages i brug etc. Lærerne er nu for anden gang på 5-6 uger ved at udtænke nye måder at strukturere undervisning på. Ja, i det hele taget sker der meget på kort tid, og sådan er det jo mange steder i samfundet i disse dage. Vi glæder os til at tage imod 3g’erne – ikke mindst af sociale og trivselsmæssige grunde.

Genåbningen skal selvfølgelig foregå i pagt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det giver os nogle begrænsninger og udfordringer at slås med. Blandt andet kan vi dårligt have eleverne ude på valghold, fordi eleverne kun må være én bestemt gruppe samlet pr. dag. Og 3g’erne har altså enten meget eller rigtigt meget valgfagsundervisning. Hensyn  til sundhed og tryghed skal naturligvis prioriteres højest, og vi samler 3g-eleverne, som vi kan, når vi kan og finder kvalitet i det.

Den virtuelle undervisning har fungeret over al forventning, og det er jo så meget desto bedre, når vi nu får brug for den i et vist omfang helt hen til sommerferien”.

Billedet fra gangarealerne i hjemstavn 3, som så vil blive helliget en klasse pr dag. Sprit og spritservietter kan anes i baggrunden”

Rektor Morten Schytte Caspersen
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler