24. maj 2024

Den Røde Pimpernel

I dag for 80 år siden blev Danmark besat. Dagen er værd at markere og på denne dag er det også værd at mindes dem der under krigen kæmpede for friheden. Selv om historien er fortalt flere gange også i andre lokale medier får I også her på ByensNyt historien om Hadstens mest berømte frihedskæmper Frits-Johan BlichfeldtMøller – dengang berømt og berygtet som Den Røde Pimpernel.

I vinteren 1943-44 hjalp danske modstandsfolk mere end 7.000 jøder over Øresund. De stævnede ud med livet på spil i fiskerbåde og andre småskibe fra fiskerlejer og lystbådehavne i Nordsjælland og fra København

En af de modstandsmænd der hjalp jøderne med at tage flugten var Fritz-Johan Blichfeldt Møller – Den Røde Pimpernel. Han blev født og voksede op i Hadsten og gik på realskole her. Han kom siden på Randers Statsskole og tog til KBH for at studere, hvor han blev sekretær, cand. Polit.

Blichfeldt Møller etablerede flugtcentraler på bl.a. Bispebjerg Hospital i København og i lånte sommerhuse i Nordsjælland og deltog i transporten af jøderne ud til afskibningsstederne i samarbejde med Dansk Svensk Flygtningetjeneste og modstandsgruppen Holger Danske. Han arrangerede transporten af mere end 500 flygtninge over Øresund. Tyskerne fik inden længe vished om Blichfeldt Møllers arbejde og han blev efterlyst. Han var dog for længst gået under jorden.

Lillejuleaften 1943 flygtede han, sammen med sin kone og søn, til Helsingør og videre med færgen over til Helsingborg. Nogle få dage efter måtte han rejse tilbage for at fuldføre sit arbejde. Desværre nåede han ikke til København inden spærretiden og henvendte sig derfor til Gestapo for at spørge om han måtte overnatte hos dem. Det gik overraskende godt og dagen efter tog han ind til byen og fortsatte sit arbejde. Han var uhyre stolt over at have overnattet hos Gestapo. Det var selv samme efterretningstjeneste der havde efterlyst ham.  

3. februar 1944 havde Blichfeldt Møller samlet 12 flygtninge, som skulle med en båd fra Asiatisk Plads i København. I den gruppe havde en stikker sneget sig med, og han havde alarmeret tyskerne, som stod på lur, da gruppen bevægede sig ned ad Strandgade. Blichfeldt Møller blev skudt om aftenen den 3. februar 1944. Både Frits-Johan Blichfeldt Møller og hans makker politimanden Hans Henry Christiansen døde. Alle flygtningene reddede sig selv. Stikkeren blev senere opsporet af modstandsgruppen Holger Danske og henrettet.

Blichfeldt Møller blev begravet på Sct. Pauls Kirkegård her i Hadsten og der blev rejst en mindesten her i byen et år efter krigen. Derudover blev der på Asiatisk Plads i København på tiårsdagen for hans død, netop på det sted, hvor han faldt, opsat en mindetavle.

Ved vejomlægningen her i Hadsten i f.m. nedrivningen af brorampen blev vejen der går parallelt med og syd for banen døbt Blichfeldts Møllers Plads.

Det var Blichfeldt Møllers vovemod og dristighed der gav ham tilnavnet Den Røde Pimpernel opkaldt efter den engelske aristokrat Sir Percy Blakeney, en sagnfigur fra den franske revolution, der ved vovemod og list, trodsede Robespierre og frelste mange hundrede fra guillotinen og flygtede med dem til England.

Nogle husker måske endnu ordspillet fra filmen om den oprindelige Røde Pimpernel: ”They seek him here, they seek him there, those frenchies seek him everywhere, is he in heaven og is he in hell, that damn elusive pimpernel….”

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler