21. maj 2024

Kom til indvielse af den nye genslyngning på Lilleåen

Der har været gang i de store gravemaskiner ved Kollerup Enge de seneste måneder, men nu er arbejdet ved at være forbi, og i den forbindelse inviterer Favrskov Kommune til indvielse af genslyngningen på Lilleåen nu på onsdag.

Der vil være taler ved Borgmester Nils Borring, formand for Teknik og Miljøudvalget Anders G. Christensen og lodsejer på Kollerup Gods Niels Christian Selchau-Mark.

Der vil blive gravet hul ind til det nye forløb, så man kan se vandet indtage det genslyngede åløb for første gang. I den forbindelse holder naturvejleder Vibe Søndergaard “åkapløb” for børnene.

Fisk, der er blevet fanget i det gamle forløb, opfiskes og sættes ud i det nye forløb. Favrskov Kommunes biologer vil meget gerne have hjælp af børn til at flytte fiskene og sætte dem ud i deres nye hjem.

Både børn og voksne er meget velkomne til at deltage i arrangementet, der starter klokken 15 og slutter klokken 17. Det starter, hvor Kollerupvej krydser Lilleåen i Hadsten (se kort her).

Hvorfor er åen blevet genslynget?

I dag er forløbet af Lilleåen i den sydøstlige del af vådområdeprojektet Kollerup Enge præget af at være indrettet til tidligere tiders afvanding af de ånære arealer. Selvom den intensive landbrugsdrift er ophørt, har vandløbet stadig ikke optimale forhold.

Derfor har Favrskov Kommune i samarbejde med Kollerup Gods valgt at genslynge denne del af Lilleåen, så den igen kan bugte sig gennem engene til gavn for både dyreliv og klima.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler