27. maj 2024

Forslag til budget for 2023-2026 på plads

Stor enighed om forslag til budget 2023-26 for Favrskov Kommune. 24 af Byrådets 25 medlemmer står bag.
Budgetforslaget indeholder driftsreduktioner på 13,2 mio. kr. i 2023 stigende til ca. 16 mio. kr. årligt fra 2024 til 2026. Samtidig er der blevet plads til mindre udvidelser på 4,8 mio. kr. i 2023 faldende til 1,7 mio. kr. årligt fra 2024 til 2026. Anlægsniveauet er i alle fire år på ca. 110 mio. kr.
Borgmester Lars Storgaard (C) er meget tilfreds med, at det er lykkedes at samle hele Byrådet på nær én om et budget, der skal skabe balance i økonomien de kommende år.
– Der er tale om et budget, hvor vi foretager nogle nødvendige tilpasninger af vores økonomi – både for at fastholde en sund økonomi i Favrskov på længere sigt, men også af hensyn til den fælleskommunale budgetlægning. Samtidig er jeg glad for, at vi i 2023 har haft mulighed for at prioritere vores børne- og skoleområde ved samlet set at tilføre området flere penge, end vi fjerner, siger borgmester Lars Storgaard.
En større del af udvidelserne i budgettet er rettet mod skolerne, som tildeles 3,0 mio. kr. i 2023 til at dække et underskud som følge af stigende udgifter til specialundervisning. Ligeledes styrkes indsatsen for at få flest mulige 8. klasseselever i erhvervspraktik. Herudover får dagplejen øget sit budget med 1,25 mio. kr. årligt til at styrke fastholdelsen og rekrutteringen af dagplejere. Samme beløb tilføres daginstitutionerne fra 2023 og frem til en styrkelse af kvaliteten.
Med hensyn til de foreslåede reduktioner, så har de fleste kun i begrænset omfang konsekvenser for servicen over for borgerne. Flere af besparelserne realiseres nemlig via omlægninger, effektiviseringer samt nye og smartere måder at løse opgaverne på. Fx er der indarbejdet effektivisering på alle fagområder svarende til 3,5 mio. kr. Budgetforslaget indeholder også en besparelse i antallet af medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet svarende til 1 mio. kr., som følge af den aktuelle lave ledighed i Favrskov.
I anlægsbudgettet er der i 2023 afsat beløb til en række forskellige klimatiltag og grøn omstilling. Der er fx afsat omkring 4 mio. kr. årligt til implementering af kommunens Klimaplan 2050. Herudover er der afsat beløb til bl.a. opstilling af el-ladestandere på kommunale parkeringspladser og konvertering fra naturgas til fjernvarme eller varmepumper.
Der er også afsat betydelige beløb til udbygning/renovering af skoler og børneinstitutioner. Der er bl.a. afsat 37 mio. kr. i alt til renovering og udbygning af Korsholm Skole og Børneunivers i de fire budgetår. Tilsvarende er der afsat 16,4 mio. kr. til renovering af Tungelundskolen i Thorsø. Herudover er der over de fire budgetår afsat godt 50 mio. kr. til en række forskellige udbygninger på dagtilbudsområdet til at imødekomme det stigende antal 0-5-årige børn.
Hertil kommer, at der er afsat godt 35 mio. kr. i budgetperioden til etableringen af et nyt plejecenter i Hadsten.
– Budgetprocessen har været præget af en meget positiv og konstruktiv tilgang til at løse de økonomiske udfordringer, vi kigger ind i fremadrettet. Det har bl.a. givet sig udtryk i, at der kun i meget begrænset omfang er ”rene” partipolitiske fingeraftryk i budgetforslaget. Man kunne sige, at der er tale om ”et fælles budget”, der efter min mening vidner om meget stor økonomisk ansvarlighed hos de 24 byrådsmedlemmer, der står bag budgetforslaget, siger borgmester Lars Storgaard.
Fakta om budgetforslag 2023-26:
Budgetforslaget er i offentlig høring 7.-20. september 2022, og der er borgermøde om budgetforslaget 14. september 2022 kl. 19-21 i Ulstrup Hallerne, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup.
Læs mere om Budgetforslag 2023-26 på Favrskov Kommunes hjemmeside: www.favrskov.dk/budget
Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler