17. juni 2024

K: Trin(bræt) til at få bygget ungdomsskolen i Hadsten

Af Lars Storgaard, 2. viceborgmester (K), Ulstrup, Charlotte Green, byrådsmedlem (K), Hinnerup og Rene Schneider og Niels Christian Selchau-Mark, byrådskandidater (K), Hadsten

Lige siden fritidscenteret på Kirkevej i Hadsten brændte ned i 2013, har man døjet med at finde en god og permanent placering af en ny ungdomsskole i byen. Byrådet, med stærk konservativ opbakning, valgte for nogle år tilbage den oplagte løsning, at der skulle bygges noget godt og tidssvarende ved Sløjfen. Det har taget sin tid, planlægningen er i gang, og i princippet er projektet næsten klar til første spadestik, så vi igen kan få en permanent placeret ungdomsklub i Hadsten.

Men – og det er et stort men – priserne på byggematerialer er i mellemtiden steget så meget, at økonomien ikke strækker til det. Vi mener ikke, at projektet kan skydes meget mere. Det kan vi ikke byde hverken de unge, Sløjfen eller hinanden. Der er et stort behov, og der er brug for en løsning hurtigt.

Vi bliver nødt til at finde de ekstra midler, og foreslår derfor, at de godt 5 mio. kr. som projektet mangler – et beløb, der både går til bygning af ungdomsskolen og til udvidelse af Sløjfens kantine – kan findes i den pulje, der var reserveret til trinbrættet i Laurbjerg.

Trinbrættet i Laurbjerg er nemlig ikke aktuelt mere. Det er lagt i graven af Regeringen og Folketinget, idet der kræves et flertal for at give kommunen lov, og det er der ikke. Det fremgik ret klart af et brev fra regeringen i maj måned. Så det nytter ikke at kommunen lader penge stå til at finansiere at bygge og drive et trinbræt, som vi alligevel ikke får lov til. Og hverken at bygge eller drifte et trinbræt er en kommunal opgave, så vi foreslår at bruge nogle af de penge der er sat til side, på noget der faktisk er en kommunal opgave. Og der er rigeligt brug for dem. Konkret foreslår Konservative i Favrskov, at bruge en del af de reserverede penge på et kommunalt behov, byggeriet ved Sløjfen – et byggeri, der giver vores unge plads til at vokse, drømme og udvikle sig.

Relaterede artikler