16. august 2022

Rådgiverne der skal udvide Sløjfen og bygge ungdomsklub er nu gået i gang

Det er Rubow Arkitekter, der sammen med Vognsen Ingeniører og Nerds Architects i første omgang har igangsat de indledende fægtninger med dels inddragelse af de mange brugergrupper i huset og dels planlægning af selve byggeprogramdelen.

Der skal tilføjes en selvstændig bygning i tæt sammenhæng med den nuværende, samtidig skal køkkenet udvides og indretningen skal tilgodese, en multifunktionel anvendelse.

Teamsmøder

Jeg har som formand for Kulturhuset Sløjfen deltaget i et antal teamsmøder både som medlem af byggeprogramudvalget og som brugerrepræsentant og der vil fortsat pågå flere møder. Her diskuterer politikere, kommunens folk, brugerrepræsentanter fra Sløjfen, musikskole, ungdomsklub, bibliotek, m.fl. sammen med rådgiverne, hvordan det hele kan forenes.

Sløfens bestyrelses ambitioner

For Sløjfens bestyrelse er det naturligvis afgørende, at vi får et velfungerende køkken, så en kommende forpagter ikke alene får mulighed for at tilberede og levere forplejning til alle aktiviteter i huset, men også så cafeen kan blive et stærkt aktiv for byen. Et sted, hvor man kommer for at få en kop kaffe, en frokost eller middag i f.m. en hyggelig aftenaktivtet med musik eller foredrag. Et sted, hvor forpagteren også selv skaber aktiviteter i cafeen.

Derudover er det vigtigt for bestyrelsen, at Sløjfen igen kan skabe rum for private arrangementer, fester, møder, foreningsliv og kulturaktivteter, som alle sammen er med til at skabe økonomisk grundlag for en forpagter og som samtidig gavner byens borgere. Sløjfen skal summe af liv og alle i 8370 skal føle, at det er deres hus. At alle i alle aldre føler, at der er noget at komme efter.

Det skal ske samtidig med, at Ungdomsklubben har til huse lige ved siden af og hvor lokaler begge steder kan nyttiggøres af så mange brugergrupper som muligt. Det er en kunst og en af udfordringerne kan til tider være, at hvis man vil det hele, så kan man kun det halve. Derfor er det bestyrelsens ønske, at man i forløbet bliver meget afklaret om husets/husenes anvendelse. Indtil videre er vi meget fortrøstningsfulde. Vi oplever, at såvel kommunen som den nye rådgiver-trio inddrager og lytter og selv om det er svært, så bevarer vi tålmodigheden i den lange proces.

Legeplads ved Sløjfen

Samtidig med alt dette, har vi i bestyrelsen et klar ønske om at etablere en legeplads tæt ved Sløjfen. Det har vi virkelig brug for i byen. Men den proces er også sat midlertidigt i stå, indtil vi ved, hvor det nye hus skal bygges.

Indtil da, må vi også på det punkt væbne os med tålmodighed.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler

2 KOMMENTARER

  1. Hej Jan. Det lyder som en fin plan for sløjfen, og se frem til at sløjfen bliver et samlingssted for byen. Men som nabo til den kommende ungdomsklub, kunne vi godt tænke os lidt information/ indflydelse på de beslutninger der bliver taget. Det er jo os der skal leve med jeres beslutninger. Håber på der bliver bedre opsyn på de unge, efter sløjfen/ ungdomsklubben er lukket. Vi er også bekymret, ang. hvordan de trafikale problemer på Østervangsvej. Kommer til at påvirke vores hverdag. Mvh Frank Sørensen, Østervangsvej 14.

Comments are closed.