26. februar 2024

Ny provstebolig under opførelse i Over Hadsten

Med Over Hadsten Kirke som nærmeste nabo er Favrskov Provsti netop nu i gang med at opføre en ny tjenestebolig for provsten.

Umiddelbart vest for Over Hadsten Kirke er arbejdet med at støbe fundamentet for ny bygning blevet indledt. Den nye bygning skal rumme en tjenestebolig for provsten i Favrskov Provsti.

Et provsti er en administrativ underinddeling af Folkekirken, og Favrskov Provsti omfatter 34 sogne i Favrskov Kommune. Provsten er en slags administrativ leder af provstiet, som blandt andet fører tilsyn med kirkernes og kirkegårdenes stand på vegne af biskoppen. Provsten er ved siden af sit hverv som provst også sognepræst.

Den nuværende provst, Anders Jørgen Bonde, gik ved udgangen af 2021 på pension.

Den nye provstebolig er ved at blive opført på grunden vest for Over Hadsten Kirke, der er markeret med et sort kryds. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skråfoto optaget d. 17. juni 2021.

Ejendommen Ravngårdsvej 7, hvor der nu opføres en ny provstebolig, blev ifølge tingbogen erhvervet af menighedsrådet for Over- og Neder Hadsten Sogn i 1986 med henblik på at benytte den boligen som tjenestebolig for graveren ved Over Hadsten Kirke. Boligen blev nedrevet i 2007.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler