26. februar 2024

Outdoor-anlæg på vej i Hadsten

I forrige uge, kunne Hadsten Kultur- & Idrætscenter (HKIC) offentliggøre at der fra 2021 vil blive tilknyttet et kampsportscenter til de eksisterende haller og gymnastiksale på Hadbjergvej. Men hvis det står til bestyrelsen, så bliver det ikke ved det:

“Vi kigger hele tiden på de muligheder der er for idrætscenteret både indendørs og de udendørs muligheder ligger på området omkring vores haller på Hadbjergvej, samt v. Østervangshallen, som vi også drifter. Vi har i blandt flere muligheder, kigget på muligheden for et outdoor fitness anlæg i sammenhæng med idrætscentret”, fortæller formand for HKIC Rene Jensen.

Favrskov Kommune har udlagt en pulje, hvor 4 outdoor fitness anlæg kan anlægges på 4 forskellige lokationer rundt i kommunen, til brug for borgerne i området.
Til Hadsten området ligger der en pulje på 500.000 kr. til opførelsen heraf og i starten var der ikke meget bevågenhed fra foreninger eller lignende i Hadsten, ift. at anlægge det i omkreds af dette, men det skyldes formentligt mest at man ikke var bevidst herom.
Det ændrede sig nemlig da forskellige folk omkring Kultur og Fritid i Favrskov Kommune prikkede HKIC på skulderen om, at indtænke dette i ens visioner.

Derfra er planerne gået hurtigt, og man fremsendte tidligere på sommeren et forslag til udformning af et sådant område til Favrskov Kommune, som nu skal evaluere på de indkomne forslag fra forskellige aktører i området.

“Vi synes selv vi har fået skabt et stærkt bud, som vil tilgodese enormt mange borgere, i helt forskellige aldersklasser. Vi indtænker holdtræning for forældre, når deres børn er til en idrætsgren i hallerne, men også holdtræning for foreningsholdene på området.
Oveni i det har vi et samarbejde med Favrskov Kommunes genoptræningscenter, om at de bruger vores fitnessfaciliteter flere gange om ugen til holdtræning med borgere – det bliver også en større mulighed for at differentiere deres træning med outdoor fitness anlæg oveni”
, forklarer Rene.

Beachbaner til den brede idræt

Udover outdoor fitness anlæg, foreligger der også tegninger og skitser omkring en eller flere beachbaner til brug til f.eks. beach volleyball, beach fodbold og beachhåndbold.

Overskudsjorden herfra skal bruges til at skabe volde omkring banerne, som tilskuerpladser.

Et lignende anlæg med outdoor fitness og beachbaner er allerede anlagt i Hammel og her har man også været forbi for at søge inspiration.
“Anlægget i Hammel ser rigtig godt ud, og man har gennemtænkt tingene, med containere bygget ind i voldene, så man har udstyret lige ved banerne.
Herudover den kombination af beachbaner og outdoor fitness anlæg, virker som en rigtig stærk løsning for at aktivere området i langt højere grad, end hver for sig.
Netop nu er vi ude og indhente tilbud herpå, før vi kan begynde fondsansøgning processen, men vores indtryk er, at det nok skal glide igennem med en egenfinansiering fra os og håndboldklubben”,
udtaler Rene.

Der har også været dialog med skolen beretter Rene, og at disse drøftelser har været yderst positive, med tanke på at det kunne benyttes i idrætstimer og lignende af eleverne på Hadsten Skole.

HKIC’s formand fortæller også at der allerede er fundet fuld finansiering til outdoor fitness projektet udover de 500.000 kr. fra Favrskov Kommune, så hvis valget ender på HKIC’s løsning, forventes det at stå klart i løbet af første halvår i 2021.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler