18. maj 2024

No logo found

No logo found

Genslyng Lilleåen omkring Rønbækskolen og Rønbæksøen

Favrskov kommunes “kommunevåben” med sine smukke s-linjer og grønne farve forestiller et vandløb i en naturrig kommune. At kommunen skal blive mere og mere naturrig, er mange i dag heldigvis enige i – og der er en række gode vådområde- og biodiversitets-initiativer i gang rundt om i kommunen. 

Af Erik Øster Særkjær, byrådsmedlem (S) og Niels Chr. Selchau-Mark, byrådskandidat (K), Kollerupvej 2, 8370 Hadsten

Et af de næste steder som kunne være spændende at få belyst er området omkring Rønbæksøen. Lilleåen, som den slynger sig igennem meget af Hinnerup, giver et enormt biodiversitets- og rekreativt-potentiale, som vi meget gerne ser yderligere belyst. Men Lilleåen, som den forløber lige nu igennem byen, er mange steder mere en lige motorvej, end et smukt og naturligt slynget forløb.

En genslyngning af Lilleåen i og omkring Hinnerup kunne starte med strækningen fra Ådalsvej og fortsætte sydover forbi Rønbæksøen. Men reelt er der også kæmpe potentialer længere sydover mod Damsbro mose og nordpå forbi Naturværket.

Afhængigt af ejerforhold vil stykket ud for Rønbæksøen være relativt simpelt at genslynge fra Ådalsvej og de første 200-250 meter forbi søen. Slyngene kunne trækkes ind i skovstykket uden at påvirke den eksisterende og meget velbesøgte sti dér. På de næste 100-150 meter kan man se, om man kan lave et privat partnerskab med ejeren af græsningsstykket mellem Lilleåen og Søndergade, alternativt kan man trække åen minimalt sydover, og måske lave noget af den nuværende sti som en pælebro, så åen krydser stien et par steder.

Nordover fra Rønbæksøen er åen også ganske lige – hele vejen ud til Naturværket og videre – og hvis man kan sikre samarbejder med de forskellige lodsejere på strækningen, kan man løfte Hinnerup til at blive en grøn smaragd. 

For jo mere vi kan genslynge og udlægge til biodiversitet, desto grønnere bliver hele Hinnerup. Prøv at forestille dig, hvilke fantastiske naturoplevelser vi kan sikre kommende generationer i byen?

Vi kommer fra to partier, som meget gerne vil arbejde for mere naturgenopretning i hele kommunen – også i og omkring Hinnerup. Sammen kan vi gøre Favrskov grønnere og vildere.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler