20. august 2022

Grab & Gå i vinterferien

Favrskov Biblioteker & Kulturhuse opfordrer i samarbejde med Favrskov Forsyning og Danmarks Naturfredningsforening alle til at gøre deres for at vi kan gå ind i et både corona- og affaldsfrit forår.  I februar kan alle derfor låne en affaldsopsamler på de fire biblioteker i Favrskov.

Mundbind, dåser, poser og cigaretskod. Vi ærgres nok alle, når vi på vores gåture i såvel byrummet som naturen støder på affald. Men det er ikke kun øjet, affaldet skæmmer. Mus, pindsvin, ræve og andre dyr kan blive fanget i flasker og plastbeholdere, og når henkastet affald brydes ned i naturen, forurener materialerne og stofferne i affaldet miljøet. I Favrskov Kommune er der siden januar blevet indsamlet 1-2 tons affald om ugen fra grønne områder og affaldsspande i byerne. I affaldsspande og i vejrabatter uden for byerne er der indsamlet nok affald til at fylde ni containere med en kapacitet på 20 m3.

Under nedlukningsperioderne er mange af os trukket i traveskoene, og hvad er da mere oplagt end at tage pose, handsker og en affaldsopsamler med på turen? På bibliotekerne står personalet klar til at udlåne affaldsopsamlere resten af februar måned. 

Det er muligt at låne og aflevere affaldsopsamlere på disse tidspunkter:

Hadsten, Hammel og Hinnerup:
Mandag, onsdag og fredag kl. 15-17

Ulstrup:
Onsdag og fredag kl. 15-17

Affaldsopsamlerne bliver selvfølgelig afsprittet før udlån, og du behøver ikke at være bruger af biblioteket for at deltage i Grab & Gå.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler